ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με συμμετοχή της ΕΕΛΛΑΚ το 12ο e-Government Forum | 12o Digital Health Care | 8ο DPO & ICT Security World

Το 12ο e-Government Forum | 12o Digital Health Care | 8ο DPO & ICT Security World” πραγματοποιήθηκε με υβριδική μορφή την Τετάρτη 2 και την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 από την εταιρία Teamworks. Διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και με την υποστήριξη του ΕΚΤ, του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, του ΣΕΠΕ, του ΣΕΠΒΕ, του ΕΣΠΥ, του HL7 Hellas, του HDHC, του DPO NETWORK και του Hellenic (ISC)² Chapter,

Το Συνέδριο, τη φετινή χρονιά, πραγματοποιήθηκε με διά ζώσης παρουσία στις αίθουσες συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Divani Caravel, στην Αθήνα ενώ υπήρχε δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης του συνεδρίου μέσω live streaming.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, συμμετείχε στο συνέδριο με εισήγηση του κ. Χάρη Βασιλείου, Σύμβουλο Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας – Συν Συντονιστή της ομάδας εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα , στη συνεδρίαση με θέμα: “Υλοποιήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων Ψηφιακής Υγείας  και Κοινωνικής Περίθαλψης – Digital Heath Care”.

Με αφετηρία τις δράσεις του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, για την προώθηση της ανοιχτότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και στον χώρο της ψηφιακής υγείας, ο κ. Βασιλείου τόνισε τη σημασία της υιοθέτησης λύσεων ελεύθερου λογισμικού, ανοικτών τεχνολογιών καθώς και ανοιχτών προτύπων για την υλοποίηση της δευτερογενούς χρήσης των ψηφιακών δεδομένων υγείας (HealthData@EU) του European Health Data Space (EHDS) και την εξάπλωση της διάθεσης δεδομένων καθώς αποτελούν κρίσιμους συντελεστές που συνδράμουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και στον χώρο της Υγείας. Επί του παρόντος, τα μοντέλα ανοικτής επιχειρηματικότητας τείνουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο κ. Βασιλείου υπογράμμισε το έργο της ομάδας εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ που θέτει κεντρικό σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από ένα σύνολο δράσεων για την προώθηση και υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, ανοικτών τεχνολογιών, ανοικτών διαδικασιών, ελεύθερου λογισμικού και ανοικτών δεδομένων.

Στην ομιλία του, παρουσίασε το όραμα και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δεδομένων, ώστε να δημιουργηθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων, τα οποία δύνανται να διαμοιράζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα διαθέσιμα δεδομένα, για την ευρύτερη αξιοποίηση τους ως προς τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών οφείλουν να είναι υψηλής ποιότητες και πάντα σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αξίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπογράμμισε τη σημασία του European Health Data Space (ΕΗDS), ενός οικοσυστήματος δεδομένων που θα αποτελείται από κανόνες, κοινές πρακτικές και πρότυπα, υποδομές και ένα πλαίσιο διακυβέρνησης. Ο χώρος δεδομένων ασθενών και επαγγελματιών υγείας μπορεί να αξιοποιηθεί σε πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν δεδομένα υγείας από ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και της βιομηχανίας σε διασυνοριακό φάσμα.

Παρουσιάζοντας τις σχεδιαστικές αρχές της υποδομής, τόνισε τον προσδιορισμό των προδιαγραφών της προτεινόμενης λύσης που θα βασίζεται σε ανοιχτό λογισμικό και ανοιχτά πρότυπα και θα επιτυγχάνει τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαξιμότητα. Η υιοθέτηση μιας στρατηγικής Λογισμικού Κώδικα Ανοιχτού Κώδικα επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση λύσεων λογισμικού, ενισχύει την ψηφιακή αυτονομία και ενδυναμώνει την συν-δημιουργία. Πλέον, η στρατηγική και οι αρχές της Ε.Ε. για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπαίνουν σε εφαρμογή.

Leave a Comment