ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κατασκευή και σχεδιασμός συνεργατικών ψηφιακών υποδομών με ανοιχτό κώδικα

Μια νέα έκθεση που συνέταξαν ερευνητές από τα Ερευνητικά Ινστιτούτα της Σουηδίας (RISE), το OSPO++ και το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins (JHU) υπογραμμίζει τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει ο ανοικτός κώδικας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του ΟΗΕ. 

Οπτική αναπαράσταση 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) με τροχό που γράφει «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» στο κέντρο
Η έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα του «“OSPOs for Good: Building & Designing Cooperative Digital Infrastructure”» που συνδιοργάνωσαν οι OpenForum Europe, RISE, OSPO++, JHU, το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Τεχνολογία 

Τόσο το συνέδριο όσο και η έκθεση τόνισαν ότι τα γραφεία προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα (ospos) μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αναπτύξουν λύσεις ανοιχτού κώδικα παρέχοντας υποστήριξη και καθοδήγηση. Ειδικότερα, οι επιτυχημένες ιστορίες του OSPO δείχνουν ότι έχουν συμβάλει καθοριστικά στην αξιοποίηση της αξίας του ανοιχτού κώδικα στον ιδιωτικό τομέα και θα μπορούσαν να έχουν παρόμοια χρησιμότητα με τις κυβερνήσεις, τους μη κερδοσκοπικούς φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Η έκθεση συνοψίζει τρεις κύριες προκλήσεις που επαναλήφθηκαν από τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη: κενό γνώσης, βιωσιμότητα και κατακερματισμός των έργων. Πρώτον, η ευρύτερη υιοθέτηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στον δημόσιο τομέα παρεμποδίζεται από έμπειρους ή αντιληπτούς περιορισμούς και από την έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών και υποστήριξης για τους διαχειριστές. Η βιωσιμότητα του έργου αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συντηρητές οι οποίοι συχνά δεν διαθέτουν την αναγκαία οικονομική ή οργανωτική στήριξη. Τέλος, υπάρχει κατακερματισμός εντός της κοινότητας ανοικτού κώδικα και εμποδίζει την αποτελεσματική ανταλλαγή λύσεων. Για τους φορείς του δημόσιου τομέα που καταρτίζουν ή εφαρμόζουν στρατηγική ανοικτής πηγής, η δημιουργία ενός OSPO και η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του ospos αποτελούν δύο αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών και πολιτιστικών ζητημάτων.

Τα Ospos παρέxουν μια θεσμική υποστηρικτική λειτουργία και κέντρο ικανοτήτων που μπορεί να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές ανοιχτού κώδικα, να αναπτύξει μια ανοικτή κουλτούρα και να χρησιμεύσει ως διεπαφή για την καινοτομία και τη συνεργασία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πόρων. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο τεχνικά, μέσω μιας ανοικτής και διαλειτουργικής υποδομής, όσο και κοινωνικά, μέσω των ανοιχτών και πολιτισμικών κοινοτήτων που διατηρούν την υποδομή μέσω της ομότιμης παραγωγής και της συλλογικής δράσης.

Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment