ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρευνα για την Καινοτομία και την Οικονομία Διαμοιρασμού στην ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα – Πρόσκληση για συμμετοχή

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο του Enterprise Europe Network-Hellas και ως εταίρος του συγχρηματοδοτούμενου από το COSME έργου της ΕΕ «Be Shared: Embracing Innovation and Interconnection in the Sharing Economy” καλεί σχετικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Οικονομία Διαμοιρασμού (Sharing Economy) να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο.

Με τον όρο οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy) εννοούμε τον κλάδο δραστηριότητας οι οικονομικοί φορείς του οποίου (επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικοί φορείς) υλοποιούν τις δραστηριότητες τους με βάση συνεργατικές πλατφόρμες που δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται συχνά από ιδιώτες.

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η χαρτογράφηση της Οικονομίας Διαμοιρασμού στην Ευρώπη και η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν και τις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παίρνει λιγότερο από 10 λεπτά και οι πληροφορίες που θα αντληθούν θα αναδείξουν καίρια ζητήματα για την δυναμική και τη βιωσιμότητα του κλάδου
Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα προσκαλέσει τους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις που θα φέρνουν σε επαφή οργανισμούς που λειτουργούν στην Οικονομία Διαμοιρασμού με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, θα διεξαχθούν ανοικτές συζητήσεις για την ανάπτυξη της Οικονομίας Διαμοιρασμού στην Ευρώπη και θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες για συνεργασία. Οι κύριοι ομιλητές θα κληθούν να μιλήσουν για διάφορα θέματα όπως τα επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα, να παρουσιάσουν ιστορίες επιτυχίας καθώς και τις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα της Οικονομία Διαμοιρασμού.
Καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι η 15η Ιουνίου 2018. Επιπλέον, γνωστοποιείται ότι, συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο, οι συμμετέχοντες δίνουν τη συγκατάθεσή τους για να συμπεριληφθεί η απάντησή τους στη σχετική μελέτη, ενώ οι πληροφορίες που θα παρέχουν θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ((Φανή Λαμπριανίδου, τηλ.: 210 7273933, email: lamprianidou@ekt.gr) και να ενημερωθούν σχετικά μέσω του ιστότοπου του BeShared.

Leave a Comment