ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα Ανοιχτά APIs της Εθνικής Τράπεζας στους Masters in Openness του Open Banking

Το Open Banking, είναι ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης σε δεδομένα και λειτουργικότητα που προηγουμένως κατείχαν αποκλειστικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η τάση του Open Banking σταδιακά αρχίζει και γίνεται ο κανόνας, πράγμα που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να επανεξετάσουν τα επιχειρησιακά και λειτουργικά μοντέλα τους προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Στην Ελλάδα, η Εθνική Tράπεζα ήταν η πρώτη τράπεζα που «άνοιξε» τις εφαρμογές της δημόσια μέσω API (Open Bank API), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε εταιρείες και ομάδες προγραμματιστών να τις χρησιμοποιήσουν και να διασυνδεθούν με ασφάλεια και κανόνες με τα συστήματα της τράπεζας.

Μέσω του https://developer.nbg.gr/ η Εθνική Τράπεζα δίνει πρόσβαση στα API της σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να πειραματιστούν με νέες ιδέες και εφαρμογές. Μάλιστα στο developers portal της Εθνικής παρέχεται και sanboxing , όπου μπορούν οι προγραμματιστές να πειραματιστούν με sandbox εφαρμογές και να δοκιμάσουν τα API χωρίς να χρησιμοποιούνται προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα.

Πρόσφατα η εταιρεία συμβούλων Innopay χρησιμοποιώντας κατάλληλη μεθοδολογία, κατέταξε την Εθνική Τράπεζα στους « Masters in Openness» συνεκτιμώντας τόσο το παρεχόμενο πλήθος και λειτουργικότητα των προσφερόμενων APIs όσο και την ευκολία που παρέχεται στους προγραμματιστές.  Στην έρευνα της  Innopay  εξετάστηκαν πάνω από 50 τραπεζικα ιδρύματα από όλο τον κόσμο και η Εθνική Τράπεζα μαζί με την DBS , την BBVA, την bunq και την Erste Bank κατατάχθηκαν στην κορυφή των ιδρυμάτων σχετικά με την διάθεση και την ποιότητα των Open Banking APIs

Τα Open APIs είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτα μέρη με έναν απλό και ασφαλή τρόπο. Η χρήση τους, μεταξύ άλλων, βοηθάει στη δημιουργία εφαρμογών που επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση και σύγκριση τραπεζικών προϊόντων. Επιπλέον, επιτρέπουν σε εταιρείες και startups να συμμετέχουν σε μια ανοιχτή αλυσίδα αξίας, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρούν το κόστος ενσωμάτωσης χαμηλά και επιτρέπουν τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της συγκέντρωσης των δυνατοτήτων πολλών οργανισμών.

Σύμφωνα με την  Εθνική Τράπεζα η ανοιχτότητα μέσω της διάθεσης APIs και η  συνεργασία το ευρύτερο οικοσύστημα (startup, developers, software houses κλπ), αποτελεί σημαντικό πυλώνα της προσπάθειας της για ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών λύσεων.

Leave a Comment