ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις ψηφιακές δεξιότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η έκθεση περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων με πρακτικά παραδείγματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ ο οδηγός εφαρμογής παρέχει πρακτικά μέτρα, βασικές δράσεις, συμβουλές και διαδικτυακούς πόρους για την αξιοποίηση του πλαισίου της ΕΕ για την ψηφιακή ικανότητα (DigComp).

Νέα έκθεση με κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές, τους εργοδότες και τους υπεύθυνους προσλήψεων, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2020, ώστε να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να ευημερήσουν στην αγορά εργασίας μετά την πανδημία. Η έκθεση «DigComp at Work» και οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, τις οποίες εξέδωσε το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) περιλαμβάνουν πρακτικά μέτρα, βασικές δράσεις, συμβουλές και διαδικτυακούς πόρους για την αξιοποίηση του πλαισίου της ΕΕ για την ψηφιακή ικανότητα (DigComp) στη «διαδρομή απασχολησιμότητας» -από την εκπαίδευση έως τη βιώσιμη απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Οι νέες συνθήκες που προκύψανε από τον εγκλεισμό και την κοινωνική αποστασιοποίηση, κατέδειξαν πόσο ανεκτίμητες και αναγκαίες είναι οι ψηφιακές δεξιότητες για να διασυνδεθεί κάποιος με την εργασία, την εκπαίδευση, την οικογένεια και τους φίλους, πράγμα το οποίο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τον ψηφιακό χώρο και τις νέες τεχνολογίες.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Τους τελευταίους μήνες, η κοινωνική αποστασιοποίηση μεταμόρφωσε τον τρόπο που διασυνδεόμαστε, ερευνούμε και καινοτομούμε στην εργασία. Πρέπει να εξοπλίσουμε τους πολίτες με κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται έτσι».

DigComp και European Skils Agenda

Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τη ζωή και την εργασία και αποτελούν σημαντικό κρίκο στην απασχολησιμότητα και τη σταδιοδρομία. Η υποστήριξη για τη διαχείριση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων (European Skils Agenda), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουλίου 2020.

To DigComp, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2013, είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Στο πλαίσιο του DigComp έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη, τουλάχιστον 380.000 εκπαιδευτικά σεμινάρια και έχουν δοθεί 440.000 πιστοποιητικά. Το DigComp εξελίσσεται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτοποίηση, τα μεγάλα δεδομένα (dig data) και το «datification». Το JRC στοχεύει να επικαιροποιήσει και να κυκλοφορήσει το DigComp 2.2, ενσωματώνοντας αυτές τις εξελίξεις, το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προαγάγει τις σχετικές εργασίες το φθινόπωρο, παρουσιάζοντας το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και μια ανακοίνωση για την οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Το DigComp θα στηρίξει τις προσπάθειες των χωρών, των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων για τη στήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον επιστημονικό κόμβο του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

ΕΚΤ και Ψηφιακές Δεξιότητες

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ενεργό ρόλο στην “Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση“. Από τον Μάιο του 2020, ανταποκρινόμενο στις νέες συνθήκες που έφερε η πανδημία COVID-19, το ΕΚΤ εγκαινίασε έναν κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων για τις ψηφιακές δεξιότητες, επιθυμώντας με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τον διάλογο για την ανάπτυξη και εξάσκηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με κορυφαίους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, συγκεντρώνοντας ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της ανταπόκρισης της κοινωνίας και της πολιτείας στην ψηφιακή πρόκληση.

 Τα webinars «Πόσο ψηφιακά ικανοί είμαστε ως εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί οργανισμοί; Από τη θεωρία στην πράξη» και «Ανακαλύψτε τις ψηφιακές δυνατότητες του σχολείου σας με μια… SELFIE» που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα από το ΕΚΤ προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 4.000 εκπαιδευτικών, επικεφαλής σχολείων, μαθητών, φοιτητών, εργαζόμενων σε δημόσιους οργανισμούς, ελεύθερων επαγγελματιών, μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, γεγονός που αναδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτόν τον τομέα.www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μάθετε Περισσότερα

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr/

Leave a Comment