ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι επιχειρήσεις επιλέγουν τη χρήση περισσότερου ανοιχτού κώδικα κατά την διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Το ανοιχτό λογισμικό λειτουργεί και είναι φθηνό. Και όταν η οικονομία είναι σε ύφεση, οι έξυπνες επιχειρήσεις στρέφονται σε περισσότερο ανοιχτό κώδικα. Η Tidelift, μια μεγάλη εμπορική εταιρεία υποστήριξης και συντήρησης ανοιχτού κώδικα, διεξήγαγε την τρίτη ετήσια έρευνα της για τον ανοιχτό κώδικα και βρήκε ότι οι εταιρίες στρέφονται στον ανοιχτό κώδικα επειδή τους βοηθά να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να καινοτομούν.

Όπως εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tidelift, Ντόναλντ Φίσερ, “Αυτό το εύρημα συνεχίζει μια τάση που ξεκίνησε μετά την ύφεση των αρχών της δεκαετίας του 2000 και συνεχίστηκε μετά την οικονομική κρίση του 2008. Οι οργανισμοί στρέφονται σε ανοιχτό κώδικα σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς, επειδή τους βοηθά να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να καινοτομούν.”

Συγκεκριμένα, με αυτόν  τον τρόπο μπορούν να επιτύχουν περισσότερα με λιγότερα χρήματα κατά τη διάρκεια της ύφεσης του κορονοϊού.

  • Το σαράντα δύο τοις εκατό των οργανισμών αναφέρουν ότι μειώθηκαν οι προϋπολογισμοί ανάπτυξης των εφαρμογών τους και το 44% των οργανισμών δηλώνουν ότι είναι πιθανό να χρησιμοποιούν περισσότερο ανοιχτό κώδικα.
  • Περισσότερα από τα δύο τρίτα λένε ότι η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος είναι ο κορυφαίος λόγος για τη χρήση περισσότερου ανοιχτού κώδικα για ανάπτυξη εφαρμογών κατά τη διάρκεια της ύφεσης (68%), ενώ η αύξηση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης εφαρμογών και της συντήρησης αναφέρθηκε από σχεδόν από τους μισούς ερωτηθέντες (48%).

Είναι ενδιαφέρον ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία – οργανισμός (με περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους) – τόσο πιθανότερο είναι να αναφέρουν την αποδοτικότητα (61% έναντι 41% για οργανισμούς κάτω από 1.000 υπαλλήλους) ως λόγο ενθάρρυνσης χρήσης ανοιχτού κώδικα.

Και, όπως πάντα, η αποφυγή αποκλεισμού κλειδώματος  από τον προμηθευτή είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι εταιρείες συνεχίζουν να στρέφονται σε ανοιχτό κώδικα. Το σαράντα τοις εκατό των οργανισμών στρέφονται σε ανοιχτό κώδικα ως τρόπος αντικατάστασης ακριβού ιδιόκτητου λογισμικού και αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στις μελλοντικές δαπάνες. Και πάλι, αυτός ήταν ένας πιο σημαντικός λόγος για μεγαλύτερες εταιρείες, 50% για οργανισμούς με περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους, από μικρότερες, 37% για οργανισμούς κάτω από 1.000 υπαλλήλους.

Ωστόσο, η μετάβαση σε ανοιχτό κώδικα από ιδιόκτητα προγράμματα και μεθόδους, δεν είναι μια βόλτα στο πάρκο. Η έρευνα της Tidelift διαπίστωσε:

  • Οι μεγάλες εταιρείες συχνά επιβαρύνονται από δυσκίνητες διαδικασίες έγκρισης ανοιχτού κώδικα. Ταυτόχρονα, η νέα δουλειά από τις εγχώριες ομάδες πληροφορικής αγωνίζεται να λάβει καλές αποφάσεις σχετικά με τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει και πώς να εντοπίσει και να επιλύσει τις ευπάθειες ασφαλείας.
  • Η εμπιστοσύνη στις πρακτικές ανοιχτού κώδικα ενός οργανισμού μειώνεται καθώς αυξάνεται το μέγεθος της εταιρείας. Μόνο ένα μικρό κλάσμα (18%) των οργανισμών είναι εξαιρετικά σίγουροι ότι τα συστατικά  ανοιχτού κώδικα είναι ασφαλή, ενημερωμένα και καλά συντηρημένα.
  • Ωστόσο, σχεδόν το ήμισυ, το 49%, των ηγετών των μεγαλύτερων εταιρειών ενθαρρύνουν τη μετάβαση σε μεθόδους και λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
  • Οι επίσημες διαδικασίες γύρω από τη διαχείριση ανοιχτού κώδικα αυξάνονται, αλλά εξακολουθεί να είναι δωρεάν για όλους – μόνο το 17% των οργανισμών έχουν επίσημη διαδικασία για τη διαχείριση του ανοιχτού κώδικα.

Όσον αφορά τη συμβολή στο ανοιχτό λογισμικό και όχι απλώς στη χρήση προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα:

  • Το 83% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η οργάνωσή τους συμβάλλει στο ανοιχτό κώδικα.
  • Από αυτούς, σχεδόν το ήμισυ, το 49%, έχουν πολιτικές που διέπουν τις συνεισφορές των εργαζομένων σε ανοιχτό κώδικα. Ο πιο δημοφιλής τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί συμβάλλουν στο ανοιχτό κώδικα είναι μέσω της διάθεσης του χρόνου των εργαζομένων για  συγγραφή κώδικα ή με κάποιον άλλο τρόπο υποστήριξης έργων ανοιχτού κώδικα.

Συγκεκριμένα, η Tidelift διαπίστωσε ότι οι τρεις κορυφαίες γλώσσες προγραμματισμού στις οποίες βασίζονται οι περισσότεροι οργανισμοί είναι JavaScript, Python και Java. Η JavaScript χρησιμοποιείται κατά 78% ενώ η Python χρησιμοποιείται κατά περισσότερο από το μισό 52%. Η Java χρησιμοποιείται σε εφαρμογές πολύ πιο συχνά σε μεγαλύτερους οργανισμούς, 66% έναντι μόνο 32% για άλλες ομάδες.

Πηγή άρθρου: https://www.zdnet.com/

Leave a Comment