ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτός κώδικας, διαλειτουργικότητα και ανταγωνιστικότητα: Μια μελέτη από την Internet Society

Ένα white paper από την Internet Society προσδιορίζει τον ανοιχτό κώδικα ως έναν τρόπο αύξησης του ανταγωνισμού στην αγορά διαδικτυακών πλατφορμών Διαδικτύου μέσω της διαλειτουργικότητας .

Ο ανοιχτός κώδικας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων και υπηρεσιών και είναι μια καθιερωμένη πτυχή στις συζητήσεις για την ψηφιακή πολιτική. Παραδείγματος χάριν, υπάρχει σε όλες σχεδόν τις στρατηγικές της ψηφιακής διακυβέρνησης των τελευταίων ετών. Τώρα, στο White Paper του οργανισμού,«‘Considerations for Mandating Open Interfaces’,  η Internet Society συνδέει τη διαλειτουργικότητα μέσω του ανοιχτού κώδικα και τις ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην αγορά ψηφιακών πλατφορμών.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και του νόμου για τις ψηφιακές αγορές (DMA), καθώς και σε άλλες προσπάθειες σε όλο τον κόσμο, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν δείξει αυξημένο ενδιαφέρον για την υποχρέωση ανοικτών διεπαφών ως πιθανές λύσεις για την τρέχουσα συγκέντρωση δύναμης στην αγορά ανάμεσα σε έναν μικρό αριθμό μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

To white paper δηλώνει ότι οι ανοιχτές διεπαφές είναι σημαντικές, διότι  φέρνουν οικονομικά, κοινωνικά και τεχνικά οφέλη, μειώνουν τον κίνδυνο αποτυχίας της αγοράς και ενθαρρύνουν τη βιώσιμη καινοτομία.

Ο ανοιχτός κώδικας είναι μια από τις βασικές επιλογές όταν συζητάμε ποιο μοντέλο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός δυνητικού κανονιστικού προτύπου. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο ανοιχτός κώδικας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αντί να χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο τυποποίησης με γνώμονα τις απαιτήσεις, που χρησιμοποιείται συνήθως σε αγορές και βιομηχανίες όπου η διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητη, όπως στη βιομηχανία κινητών τηλεφώνων, ή, εναλλακτικά, ένα μοντέλο τυποποίησης που καθοδηγείται από την εφαρμογή του.

Κατά την άποψη των συγγραφέων, η επιλογή του ανοιχτού κwhite paperώδικα ως προσέγγισης «θα ήταν ένας τρόπος για να απαιτηθεί η διαφάνεια χωρίς να υπάρχει δέσμευση σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο».

Παρόλο που δεν υπάρχει αναφορά του ανοιχτού κώδικα στο DSA ή στο DMA, αξίζει να σημειωθεί ότι η Internet Society κάνει τη σύνδεση μεταξύ μιας καθιερωμένης προσέγγισης, όπως για παράδειγμα της διαλειτουργικότητας μεταξύ ψηφιακών κυβερνητικών υπηρεσιών και της ρυθμιστικής προσπάθειας που συζητείται περισσότερο στο τη στιγμή, με πιθανές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment