ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πείτε μας τη γνώμη σας για την Ενιαία Ψηφιακή Πρόσβαση

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην δημόσια διαβούλευση για την Ενιαία Ψηφιακή πρόσβαση, συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο, μέχρις τις 16 Νοεμβρίου 2016

coijq7uueaaflao

Ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνας αυτής;

Η έρευνα αφορά τη δημιουργία μίας «ενιαίας ψηφιακής πρόσβασης» για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – ένα online σημείο πρόσβασης στο οποίο θα μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τη διαβίωση, την εργασία ή την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Τι είναι η «ενιαία ψηφιακή πρόσβαση»;

Στόχος της ενιαίας ψηφιακής πρόσβασης είναι η παροχή όλων των πληροφοριών που χρειάζεστε για:

  • να αναπτύξετε επιχειρηματική δραστηριότητα σε διασυνοριακό επίπεδο
  • να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα της ΕΕ
  • να ζήσετε/να σπουδάσετε/να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ

Η ενιαία ψηφιακή πρόσβαση θα βασίζεται σε υφιστάμενες πύλες, σημεία επαφής και δίκτυα. Στόχος είναι να τα βελτιώσει, να εξασφαλίζει την καλύτερη σύνδεσή τους και να παρέχει βοήθεια στα άτομα για να διεκπεραιώνουν εξ ολοκλήρου online τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες εθνικές διαδικασίες.

18841363_-_c_istockphoto-com_-_aaronamat_31

Γιατί τη χρειαζόμαστε;

Αν θέλετε να ταξιδέψετε, να ζήσετε, να εργαστείτε ή να ασκήσετε επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τους εθνικούς κανόνες, απαιτήσεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Το διαδίκτυο προσφέρει νέες ευκαιρίες πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.

Όμως, οι online πληροφορίες μπορεί να αποδειχθούν αναξιόπιστες — μπορεί να είναι ελλιπείς, ανακριβείς ή δυσνόητες. Ορισμένες φορές είναι διαθέσιμες μόνον στην τοπική γλώσσα ή δεν είναι προσβάσιμες από τη χώρα σας.

Οι απαντήσεις σας στην έρευνα αυτή θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό της ενιαίας ψηφιακής πρόσβασης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Η δημόσια διαβούλευση αυτή περιλαμβάνει 2 χωριστά ερωτηματολόγια για συγκεκριμένες ομάδες στόχους:

  • πολίτες
  • επιχειρήσεις

Τα ερωτηματολόγια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απευθύνονται κυρίως σε άτομα (δηλαδή θέλουμε να μάθουμε τις προσωπικές εμπειρίες των ερωτηθέντων). Ωστόσο, άλλες ομάδες, (π.χ. οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν επιχειρήσεις και πολίτες), μπορούν επίσης να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές με βάση τις κοινές εμπειρίες των ατόμων / των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μέχρι τις  16/11/2016

Leave a Comment