ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός της Διάσκεψης της EESC για την κοινωνική και την αλληλέγγυα οικονομία

Οι ψηφιακές πλατφόρμες βρίσκονται στο επίκεντρο της αποκαλούμενης “συνεργατικής” οικονομίας. Είναι ισχυρά εργαλεία για τη δικτύωση, την ανταλλαγή και τη συνεργασία. Μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου, η κοινωνία των πολιτών είναι πλέον σε θέση να αυτο-οργανωθεί και να δημιουργήσει αξία χωρίς μεσάζοντες. Αυτή η συνεργατική οικονομία που βασίζεται σε μια peer-to-peer  (ισότιμος προς ισότιμο) λειτουργία, λαμβάνει δύο κύριες μορφές, σύμφωνα με τον Michel Bauwens, συν-ιδρυτή του P2P Foundation:

  • Το peer-to-peer “στα κοινά” (in commons), που φέρνει κοντά τους ανθρώπους γύρω από ένα κοινό αντικείμενο (ελεύθερο λογισμικό, κοινό σχεδιασμό…), διαμοιραζόμενο (από κοινού), που συντηρείται και υποστηρίζεται από μια κοινότητα. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία: ο πόρος, η κοινότητα που διαχειρίζεται αυτόν τον πόρο και η ενεργή διακυβέρνηση που καθορίζει τους κανόνες
  • Οι κατανεμημένες σχέσεις της αγοράς όπου οι άνθρωποι δημιουργούν, μέσα από μια πλατφόρμα, σχέσεις αγοράς, αντικαθιστώντας τους συνήθεις μεσάζοντες με μια ιδιωτικοποιημένη πλατφόρμα. Αυτός ο “netarchic capitalism ” επιτρέπει τη δημιουργία μιας αγοράς με την άμεση εξαγωγή της αξίας που προκύπτει από την ανθρώπινη συνεργασία και την παραγωγή των ισότιμων κοινών (common peers), χωρίς να περνά διαμέσου της αμειβόμενης εργασίας.

Το πρόβλημα δεν προέρχεται απαραίτητα από την ψηφιοποίηση ή τον αυτοματισμό, αλλά και από την ανακατανομή της δημιουργούμενης αξίας. Επιπλέον, δεν υπάρχουν πάντα οφέλη από την αυτοματοποίηση, έτσι δεν είναι υπάρχει πάντα αξία για να αναδιανεμηθεί, σύμφωνα με την Susana Martin Belmonte.

Είναι σχετικό το να κάνουμε περισσότερα από ότι το να διαμαρτυρόμαστε για τον τρόπο που οι γιγάντιες ψηφιακές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν την αγορά και συλλαμβάνουν την αξία, καθώς και για την έλλειψη ρυθμίσεων προς αυτές τις εταιρείες που ενεργούν πάνω από το νόμο και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η Διάσκεψη της 5ης Δεκεμβρίου στην EESC (European Economic and Social Committee / Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ΕΟΚΕ  στις Βρυξέλλες με τίτλο “Προς μια Συνεργατική Ομότιμη και Συμμετοχική Οικονομία: Ο ρόλος και η θέση των συνεταιριστικών πλατφορμών” (Towards a Collaborative Equitable and Participatory Economy: the role and place of cooperative platforms) είχε ως στόχο τη διαφώτιση σχετικά με το μέλλον και την επίδειξη διαφοροποιημένων μοντέλων που να είναι πιο συλλογικά, με “κοινές” λύσεις, για τους δημόσιους φορείς λήψης αποφάσεων. Αυτά συχνά λαμβάνουν τη μορφή συλλογικών οργανώσεων της κοινωνικής και της αλληλέγγυας οικονομίας, όπως: συνεταιρισμοί, ενώσεις και ταμεία αλληλασφάλισης.

Σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, οι πολίτες, οι επιχειρηματίες και οι κοινότητες εφευρίσκουν νέες μορφές ανταλλαγής και συνεργασίας για να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν ή για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, στα “κοινά”. Στόχος τους είναι η ισότητα και η αναδιανομή για τους ανθρώπους. Αυτό είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από τις ψηφιακές πλατφόρμες που συλλαμβάνουν την αξία που δημιουργείται από τους συνεισφέροντες και τους χρήστες τους. Χρησιμοποιώντας το συνεταιριστικό μοντέλο στις ψηφιακές πλατφόρμες εξασφαλίζεται η δίκαιη ανταμοιβή και η εκπροσώπηση των εργαζομένων στην συνεργατική οικονομία. Κάθε χρήστης μπορεί να είναι ένας από τους δικαιούχους της πλατφόρμας και ως εκ τούτου να αποτελεί μέρος του πακέτου των κανόνων της πλατφόρμας, δηλαδή της δημοκρατικής της διακυβέρνησης. Κάθε χρήστης μπορεί να επωφεληθεί από μια δίκαιη αναδιανομή της αξίας που δημιουργείται.

http://gdurl.com/hW0TΤο κίνημα “Platform Cooperativism ” ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη στα τέλη του 2015, με την προοπτική να προωθήσει τις συνεταιριστικές πλατφόρμες που κυβερνούνται από τους χρήστες τους και ανακατανέμουν την αξία στις κοινότητες που τις εμψυχώνουν. Απηχεί τα κινήματα στην Ευρώπη, τα οποία απαιτούν μια ψηφιακή οικονομία της δικαιοσύνης και της κοινής χρήσης. Το συνεταιριστικό μοντέλο είναι ιδανικό για τη δημιουργία δίκαιων και αλληλέγγυων ψηφιακών πλατφορμών και αυτές μπορούν επίσης να επιτρέψουν στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία να ανακαλύψει εκ νέου το αποκεντρωμένο μοντέλο διακυβέρνησης. Το Cooperatives Europe  πραγματοποίησε μια μελέτη, την “Cooperative Platforms in a European Landscape: An Exploratory Study” (Συνεταιριστικές Πλατφόρμες σε ένα Ευρωπαϊκό Τοπίο: Μια Διερευνητική Μελέτη) [pdf αρχείο ] που παρουσιάστηκε από τον Louis Cousin, αυτή η μελέτη δείχνει ότι το ευρωπαϊκό συνεταιριστικό κίνημα έχει επίγνωση της ευκαιρίας που παρουσιάζει η συνεργατική οικονομία, ιδίως για τις δυνατότητές της στη δημιουργία καινοτόμων οικονομικών και κυβερνητικών μοντέλων.

Η ποικιλία των μορφών της επιχειρηματικότητας είναι ομοούσια με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, όσο και με τον κοινωνικό διάλογο, υπενθυμίζει η Luca Jahier, President of Group III of the European Economic and Social Committee. Η ενθάρρυνση διαφοροποιημένων δυναμικών, αποφεύγοντας το ένα-μέγεθος-να-ταιριάζει-σε-όλους μοντέλο και την πόλωση που επιφέρει εξαθλίωση, που να φροντίζουν όσους αποκλείονται από τις μεταβάσεις, να εφεύρουν νέα μοντέλα νίκης, αυτά είναι ζητήματα που αποτελούν μέρος της διατήρησης των κοινών. Τα πιο εύθραυστα από αυτά τα “κοινά” θα μπορούσε προφανώς να είναι αυτά της κατασκευής των κοινωνικών δεσμών. Η δημιουργία μοντέλων με την επικράτηση ενός συνεταιρισμού και ενός αμοιβαίου, που θα φέρεται από συμμετέχοντες διαφορετικής φύσης, είναι πιθανό να γαλουχήσει το ευρωπαϊκό πρότυπο του κοινωνικού διαλόγου και να τοποθετήσει ξανά την έννοια της κοινωνικής καινοτομίας σε διαδικασίες που θα φέρονται από τους παίκτες τους.

Κατά συνέπεια, η EESC ενεργοποίησε 6 οργανισμούς κοντά στην κοινωνική και την αλληλέγγυα οικονομία και τα κοινά για να φέρει σε επαφή, με πρωτοβουλία της La Coop des Communs, στις 5 Δεκεμβρίου 2016, περίπου 200 άτομα στην EESC.

Οι παρουσιάσεις στην Διάσκεψη στο EESC

09:30-10:00: Κεντρικές ομιλίες:

Michel Bauwens, P2P Foundation Παρουσίαση
Lieza Dessein, project officer, Smart. Παρουσίαση 

10:00-12:00: Μαρτυρίες από εμπειρίες με συνεταιριστικές πλατφόρμες και οι αντιδράσεις των εμπειρογνωμόνων και των ακαδημαϊκών:
10:00-11:00: Εμπειρίες σε συνεταιριστικές πλατφόρμες
Eric Petrotto, general manager, 1DLab Παρουσίαση 
Quentin Crespel, project coordinator, BEES Coop Παρουσίαση 
Jessy Kate Schindler, member, Enspiral Παρουσίαση 
11:00-12:00: Προσδιορισμός των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια του απογεύματος
Guido Smorto, professor of comparative law, Palermo Παρουσίαση 
Bruno Carballa, PhD candidate in Economics, CEPN, Paris XIII Univ.Παρουσίαση 
Susana Martín Belmonte, Monetary economist at the Institute of Social Currency, Madrid Παρουσίαση 
Pat Conaty, Research Associate, Co-operatives UK Παρουσίαση 

13:30-16:40: Η συμβολή των πρακτικών αυτών για τον πολιτικό σχέδιο και η στήριξη που αναμένεται:
13:30-14:30: Επισκόπηση των ευρωπαϊκών γνωμών, απόψεων και κανονισμών
Neil Kay, Policy Officer, DG GROW, Policy Officer, E3: Digitalisation of the single market Παρουσίαση 
abrizio Sestini, Senior Expert, DG Communications Networks, Content and Technology, E3 Next Generation Internet Παρουσίαση 
14:30-16:40: Πώς μπορούν και πρέπει να υποστηρίζονται οι συνεργατικές πρακτικές, προτάσεις οικοδόμησης
Louis Cousin, project officer, Cooperatives Europe Παρουσίαση
16:40-17:15: Τα επόμενα βήματα: Ποια δημόσια πολιτική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνής, προτάσεις ανατροφοδότησης
Mayo Fuster Morell, Procomuns.net Barcelona Παρουσίαση
Thiebaut Weber, Confederal Secretary, ETUC Παρουσίαση
Simel Esim, Programme Manager, Cooperatives Unit, International Labour Office (ILO) Παρουσίαση 

Πηγές άρθρου:

https://blog.p2pfoundation.net/    http://confrontations.org/

Μετάφραση: http://waves.pirateparty.gr/node/1226

Leave a Comment