ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ενημερωτική Ημερίδα για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) στον Ορίζοντα 2020 27/02/2018

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο “Ορίζοντας 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) στον Ορίζοντα 2020“. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 (09.30-15.00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης στον τομέα της Πληροφορικής και των Eπικοινωνιών μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020, οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος και οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας (Digitizing European Industry) και οι Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs).

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσουν το νέο πρόγραμμα εργασίας “Information & Comminication Technologies” για το διάστημα 2018-2020. Ο Εθνικός Εκπρόσωπός του προγράμματος θα παρουσιάσει τις θέσεις της Ελλάδας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα “ICT” του Ορίζοντα 2020. Τέλος θα παρουσιαστούν χρήσιμες συμβουλές και καλές πρακτικές από τους Έλληνες συντονιστές των έργων 5G-Essence και ACTiCLOUD που έλαβαν άριστη βαθμολόγηση στις προηγούμενες προσκλήσεις.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα παρουσιάσει τις δράσεις και υπηρεσίες του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, ως μέλος του δικτύου του Ideal-ist και ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι απαιτήσεις Ανοικτής Πρόσβασης στα ερευνητικά αποτελέσματα του Ορίζοντα 2020, καθώς και η πρωτοβουλία “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας” για τη διασύνδεση όλων των Ελλήνων.

Με τον Ορίζοντα 2020 που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ επενδύει περαιτέρω στην Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών ICT (Information and Communication Technologies), υποστηρίζοντας σχετικές δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών προκλήσεων. Στόχος της ΕΕ είναι μια Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market), η ενίσχυση των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ώστε η βιομηχανία της Ευρώπης να δίνει κατευθύνσεις για τις νέες προκηρύξεις (π.χ. 5G cPPP, Photonics cPPP, κ.λπ.), οι Ευρωπαϊκές Υποδομές για την υποστήριξη των Big Data, η Κυβερνοασφάλεια, η Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας (Digitizing European Industry) και η δημιουργία Digital Innovation Hubs στα οποία θα έχουν εύκολη πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, κ.ά.

Στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις του προγράμματος ICT την περίοδο 2014-2016 παρέχονται σε έκδοση του ΕΚΤ, στην ιστοσελίδα: http://metrics.ekt.gr/el/node/337

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή με τη συμπλήρωση της online φόρμας, ενώ υπάρχει και σελίδα της εκδήλωσης και στο Facebook.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους ομιλητές παρέχονται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κύριος συνδιοργανωτής εκδήλωσης δικτύωσης στο πλαίσιο του «ICT Proposers’ Day 2017» υποστήριξε με μεγάλη επιτυχία τους 92 Έλληνες συμμετέχοντες στις διμερείς συναντήσεις, αριθμός ρεκόρ συμμετοχών στην οποία 52 από τους συμμετέχοντες επέλεξαν το ΕΚΤ ως Γραφείο Υποστήριξης, 16 δεν επέλεξαν γραφείο υποστήριξης και 24 επέλεξαν άλλο γραφείο υποστήριξης.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, όπως το ICT, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΤ έχει ήδη δημοσιεύσει σχετική μελέτη για τη μέχρι σήμερα συμμετοχή των ελληνικών φορέων στο πρόγραμμα ICT στον Ορίζοντα 2020.

Παράλληλα, το ΕΚΤ συμμετέχει στο έργο Ideal-ist, αποτελώντας τον ελληνικό κόμβο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δικτύου. Το έργο “Ideal-ist”, στοχεύει, με τη λειτουργία του αντίστοιχου δικτύου, στην μείωση των εμποδίων που συναντούν οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Information and Communication Technologies (ICT). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υποστήριξης διακρατικών αναζητήσεων συνεργασιών και μεσολαβήσεων, και βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των δυνητικών συμμετεχόντων.

Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότητας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν αποκλειστικά σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτομικές τεχνολογίες.

Σημειώνεται ότι το Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικός κόμβος του παγκόσμιου δικτύου Enterprise Europe Network, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. To Enterprise Europe Network-Hellas, το οποίο λειτουργεί από το 2008 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται από 12 οργανισμούς (ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια, αναπτυξιακή εταιρεία), κατανεμημένους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, την ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πολιτικές και τη συμμετοχή των εταιρειών σε διαβουλεύσεις για νέες πολιτικές πρωτοβουλίες.

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr/el/news/21529

Leave a Comment