ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Υποβολή σχολίων στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης για την Έξυπνη Εξειδίκευση

Στο πλαίσιο της Ανοιχτής Διαβούλευσης για την  Έξυπνη Εξειδίκευση που διοργανώνει η ΓΓΕΤ και παράλληλα με την σχετική Ημερίδα της 30ης Μαρτίου 2018, δίδεται η δυνατότητα υποβολής απόψεων εγγράφως με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου ανά τομέα.

 

Στο συνημμένο αρχείο του τομέα που σας ενδιαφέρει, θα βρείτε σχετικό πίνακα που μπορείτε να συμπληρώσετε, καθώς και την εισήγηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση των προτεραιοτήτων του τομέα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προτείνετε κάποια διαφοροποίηση, να προσθέσετε νέα ή να αφαιρέσετε κάποια προτεραιότητα, παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε τον εν λόγω πίνακα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτόν, να τον αποστείλετε σε μορφή word στον συντονιστή του κάθε τομέα.

 

Τα στοιχεία του συντονιστή κάθε τομέα αναφέρονται  εντός του αντίστοιχου συνημμένου αρχείου.

Προθεσμία για την αποστολή των σχολίων είναι η 20η Απριλίου 2018.

Σχετικά αρχεία

Leave a Comment