ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μέχρι τις 20/05 οι προτάσεις για τη ένταξη στο 2ο κύκλο του Invent4ICT

Το πρόγραμμα Invent ICT αποτελεί μία πρωτοβουλία του κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και του οργανισμού Industry Disruptors Game Changers, το οποίο σχεδίασαν και υλοποιούν με την αρωγή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας που σχεδιάστηκε με στόχο την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και μίας νέας γενιάς τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία νέων & βιώσιμων επιχειρήσεων.

Απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές, ΥΔ και απόφοιτους ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή στην αξιοποίησή των ΤΠΕ σε άλλους κλάδους.

Το πρόγραμμα Invent ICT διαφοροποιείται από άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες, καθώς:

α) αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας του ακαδημαϊκού κόσμου με τη βιομηχανία με στόχο την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων,

β) είναι εστιασμένο και ταυτόχρονα ευρύ, καθώς  επικεντρώνεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που είναι γενικού σκοπού με πολλές εφαρμογές σε όλους σχεδόν τους κλάδους και τομείς της οικονομίας (π.χ. στην ενέργεια, περιβάλλον, μεταποίηση),

γ) στηρίζεται στη συστηματική υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων (διαδικασίες εξατομικευμένου coaching και mentoring),

δ) αξιοποιεί τη διεθνή πείρα και πρακτική, καθώς συμπράττει σε αυτό και ο μη κερδοσκοπικός βελγικός οργανισμός S.O. Kwadraat  που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο του Leuven, που αναδείχθηκε -τα δύο τελευταία χρόνια- στον τομέα αυτό ως το πιο καινοτόμο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,

ε) αξιοποιεί το ευρύ ανθρώπινο δίκτυο των αποφοίτων του ΕΜΠ.

Οι προτάσεις των υποψηφίων που θα κατατεθούν, θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 

  • Ευφυή ενεργειακά δίκτυα (ICT technologies for Smart Grids)
  • Κινητές εφαρμογές και αισθητήρες για: διαχείριση ενέργειας, μεταφορές, υγεία, ευφυή κτίρια, περιβάλλον, διαχείριση απορριμμάτων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
  • Big Data, data mining και data analytics.
  • Ευφυείς πόλεις και περιοχές.
  • Ανοικτές τεχνολογίες
  • Ψηφιακές υπηρεσίες
  • Ενοποιημένη διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών
  • Εκπαίδευση και ΤΠΕ
  • Θέματα ασφάλειας πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα: http://inventict.gr/apply/, το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου και ώρα 11.59μμ.

Ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της θερμοκοιτίδας έληξε και αυτός συνεισέφερε 12 νέα σχήματα, που έδωσαν τεχνολογικές λύσεις για τους κλάδους της κατασκευής, της τεχνολογίας, της υγείας, του τουρισμού, του gaming και του αθλητισμού.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://inventict.gr/

Facebook: https://el-gr.facebook.com/Invent4ICT/

Leave a Comment