ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εκδήλωση δικτύωσης επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στο ICT Conference 2018

Το ICT Conference 2018 αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 5.000 οργανισμούς, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς άσκησης πολιτικής και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις σε κάποια από τις προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 για το 2019 και να αναζητήσουν δυνητικές ερευνητικές και τεχνολογικές συνεργασίες

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Ορίζοντα 2020 και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στο συνέδριο «ICT Conference 2018», στη μεγαλύτερη εκδήλωση δικτύωσης επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών του κλάδου των ΤΠΕ.

Το ICT Conference 2018, λαμβάνει χώρα στην Βιέννη στις 4, 5 & 6 Δεκεμβρίου 2018 και αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 5.000 οργανισμούς, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς άσκησης πολιτικής και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις σε κάποια από τις αναμενόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 του κλάδου των ΤΠΕ για το 2019, στους οποίους προσφέρεται η δυνατότητα για διμερείς συναντήσεις δικτύωσης για δυνητικές ερευνητικές και τεχνολογικές συνεργασίες.

Στο ICT Conference 2018 θα αναλυθούν οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της βιομηχανίας.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict2018/register.cfm

Η εγγραφή στις διμερείς συναντήσεις δικτύωσης γίνεται αφού εγγραφείτε αρχικά στο συνέδριο. Κατά την εγγραφή σας, προσκαλείστε να επιλέξετε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συνδιοργανωτή των συναντήσεων δικτύωσης. Οι διμερείς συναντήσεις συνδιοργανώνεται από το δίκτυο Ideal-ist,  δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Ορίζοντα 2020 στις ΤΠΕ και το Enterprise Europe Network, μέλος των οποίων είναι το ΕΚΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Γιώργο Μέγα (Ε-mail: megas@ekt.gr, τηλέφωνο: +30-2107273921). Το χρονοδιάγραμμα των διμερών συναντήσεων θα σας αποσταλεί λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, βάσει του αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τις αιτούμενες συναντήσεις από τους επιμέρους φορείς. Χρήσιμες οδηγίες για την μετακίνηση και διαμονή σας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/attend-ict-2018

Περισσότερα σχετικά με το ICTConference 2018

Το συνέδριο ICT Conference 2018 περιλαμβάνει τέσσερις ειδικότερες δράσεις γύρω από το κοινό θέμα «Σκέψου Ψηφιακά – Σύνδεσε την Ευρώπη» (Imagine Digital – Connect Europe): Συνέδριο (Conference), Έκθεση, Συναντήσεις  Δικτύωσης (EEN-Ideal-ist) και Forum για την Καινοτομία και Startups.

Συνέδριο

Το πρόγραμμα του κυρίως Συνεδρίου θα περιλαμβάνει σημαντικούς ομιλητές και συζητήσεις για την ψηφιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμο θέμα προς συζήτηση θα είναι η καμπάνια «Imagine18» που έχει στόχο να έχει μία ευρεία διάχυση και να προωθηθεί σε όλες τις ηλικίες, από έφηβους έως και ηλικιωμένους, ώστε βάσει αυτής να αναδειχθεί πώς οι πολίτες αισθάνονται για την ψηφιακή επανάσταση και το πώς επηρεάζει την καθημερινότητά τους.

Έκθεση

Στο πλαίσιο της Έκθεσης ICT 2018 θα παρουσιαστούν στο κοινό τα επιτυχημένα έργα έρευνας & καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συναντήσουν τους πρωτοπόρους φορείς που υλοποιούν τα έργα αυτά.

Συναντήσεις  Δικτύωσης

Το ICT Conference 2018 προσφέρει τη δυνατότητα για συναντήσεις δικτύωσης (Brokerage event) τόσο μέσω δια ζώσης συναντήσεων (offline – Face2Face συναντήσεις) όσο και διαδικτυακά (online). Συνδιοργανώνεται από το δίκτυο Ideal-ist,  δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Ορίζοντα 2020 στις ΤΠΕ και το Enterprise Europe Network, μέλος των οποίων είναι το ΕΚΤ, συνδιοργανωτής των σχετικών συναντήσεων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συναντηθούν και να συνεργαστούν με εκπροσώπους από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, με υπεύθυνους άσκησης πολιτικής καθώς και με εκπροσώπους επιχειρήσεων.

Forum για την Καινοτομία και Startups

Το Φόρουμ για την Καινοτομία και τις Startup (Innovation and Startups Forum) θα φέρει σε επαφή καινοτόμες επιχειρήσεις που ανοίγουν νέους δρόμους στην αγοράς και επενδυτές. Θα παρουσιασθούν αποτελέσματα έργων έρευνας και καινοτομίας χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και διαρκή ενημέρωση μπορείτε να γίνετε μέλος της κοινότητας του ICT 18 στο Twitter @ICT2018eu και #ICT2018

Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες, με 3.000 εμπειρογνώμονες σε 600 οργανισμούς και καλύπτοντας περισσότερες από 60 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas, αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος.

Πηγή άρθρου: http://www.ekt.gr/el/news/22133

Leave a Comment