ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

«Η Ευρώπη σου», η διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες στην ΕΕ

Με πλούσιο και χρήσιμο περιεχόμενο που επικαιροποιείται σε συνεχή βάση, η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να πληροφορηθούν για μια σειρά από πρακτικά θέματα σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω πύλη είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής, και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποτελεί τον επίσημο φορέα συγκέντρωσης και διαχείρισης του πληροφοριακού υλικού για την πύλη στη χώρα μας.

Είτε ως μεμονωμένοι πολίτες είτε ως επιχειρήσεις απολαμβάνουμε πλέον συγκεκριμένα οφέλη χάρη στην ενιαία αγορά της ΕΕ, και έχουμε πρόσβαση σε περισσότερα, ποιοτικότερα και φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Η πύλη «Η Ευρώπη σου» παρουσιάζει τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά, και τον τρόπο αξιοποίησής τους.

Η πύλη είναι χωρισμένη σε δύο μεγάλες ενότητες «Ζωή και ταξίδια- Βοήθεια και συμβουλές προς τους πολίτες της ΕΕ και τις οικογένειές τους» και «Επιχειρήσεις- Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη». Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στην πύλη αυτή παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης. Παράλληλα, παρέχει πρακτική βοήθεια και άμεσες λύσεις σε περίπτωση που παραβιαστούν τα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων εντός ΕΕ

Η ενότητα «Επιχειρήσεις» απευθύνεται σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πλούσιο πληροφοριακό υλικό για την ανάπτυξη επιχείρησης, τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση και θέματα σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας, τις χρηματοδοτήσεις, την επίλυση διαφορών και τις συναλλαγές με τους πελάτες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, κ.λπ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει μια ΜμΕ, μέσω της πύλης μπορεί να εντοπίσει πηγές χρηματοδότησης, να προετοιμάσει την πρόσβασή του σε νέες αγορές, περιορίζοντας το βάρος της γραφειοκρατίας.

Στην ενότητα «Ζωή και Ταξίδια» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν χρήσιμη πληροφόρηση για τα επικείμενα ταξίδια τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενημερωθούν για πρακτικά ζητήματα όπως, μεταξύ άλλων, για τα έγγραφα που απαιτούνται για να ταξιδέψει κάποιος στην ΕΕ, κατευθύνσεις για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, για θέματα εκπαίδευσης και για θέματα που σχετίζονται με τη διαμονή στο εξωτερικό, η υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.

Leave a Comment