ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη για την ανταγωνιστικότητα της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), ξεκίνησε τον Απρίλιο 2020 δύο κλαδικές μελέτες (στους κλάδους του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και Fintech, αντίστοιχα) με σκοπό να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν αυτές το συντομότερο δυνατό, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στο ευρύτερο πλαίσιο των κλαδικών αυτών, ιδίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ψηφιακής οικονομίας, και επειδή η συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προσέγγισε την Rewheel – μια ανεξάρτητη ερευνητική και συμβουλευτική εταιρεία της Φινλανδίας που ειδικεύεται στις διεθνείς συγκρίσεις συνδεσιμότητας κινητών επικοινωνιών, στον ανταγωνισμό και στην οικονομική ανάλυση του δικτύου – με αίτημα για ανεξάρτητη μελέτη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς δεδομένων κινητού δικτύου.

Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά ως μία από τις πιο ακριβές αγορές της ΕΕ στις τιμές συνδεσιμότητας κινητών δεδομένων

Περίληψη των πορισμάτων και των συμπερασμάτων

Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση από το τέλος στη συνολική ψηφιακή ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ

Σύμφωνα με την κατάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα του 20195, η Ελλάδα κατέλαβε την τρίτη θέση από το τέλος στη συνολική ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα στα αριστερά.

Η Ελλάδα βελτίωσε τη σχετική ψηφιακή ανταγωνιστικότητά της το 2019, όπως φαίνεται στο κάτωθι δεξιά διάγραμμα που απεικονίζει την κατάταξη του 2018. Το 2018 η Ελλάδα είχε το χαμηλότερο σταθμισμένο δείκτη DESI σε σχέση με όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, πίσω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Στη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα, για κάθε ένα από τα τελευταία 5 χρόνια, είναι το λιγότερο ανταγωνιστικό κράτος-μέλος της ΕΕ.

Σε σχέση με το «καύσιμο» της ψηφιακής οικονομίας, τη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα κατατάχθηκε ως το λιγότερο ανταγωνιστικό κράτος μέλος της ΕΕ τόσο το 2019 όσο και το 2018, όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα. Μάλιστα, η Ελλάδα κατατάσσεται ως το λιγότερο ανταγωνιστικό κράτος-μέλος της ΕΕ όσον αφορά τη συνδεσιμότητα ήδη από το 2015. Η διάσταση Συνδεσιμότητας6 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετρά την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών στη σταθερή και κινητή ευρυζωνική κάλυψη και αφομοίωση, καθώς επίσης και στα επίπεδα τιμών σταθερής ευρυζωνικής λιανικής.

Προφανώς, η συνδεσιμότητα είναι η ψηφιακή Αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας.

Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά ως μία από τις πιο ακριβές αγορές της ΕΕ στις τιμές συνδεσιμότητας κινητών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία πέντε χρόνια πραγματοποίησε ετήσιες έρευνες για τις τιμές λιανικής στην παροχή δεδομένων κινητού δικτύου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και σε επιλεγμένες χώρες εκτός ΕΕ. Σε όλες αυτές τις μελέτες, καταδείχθηκε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πιο ακριβές αγορές της ΕΕ. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη σύγκρισης τιμών παροχής δεδομένων κινητού δικτύου (Φεβρουάριος 2019) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα κατατάσσεται ως το πιο ακριβό κράτος μέλος, με διαφορά μάλιστα, σε προγράμματα κινητής που περιλαμβάνουν 2, 5, 10 και 20 gigabytes όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα.

Στις εξαμηνιαίες μελέτες διεθνούς σύγκρισης τιμών παροχής δεδομένων κινητού δικτύου της Rewheel, όπως και στις μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα κατατάσσεται ως μία από τις πιο ακριβές χώρες της ΕΕ28 και του ΟΟΣΑ ήδη από το 2014. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα μεταξύ των 41 κρατών (μελών της ΕΕ28 και/ή του ΟΟΣΑ), στην οποία 30 ευρώ μηνιαίως δεν προσέφεραν τους καταναλωτές καθόλου όγκο gigabytes σε προγράμματα κινητής που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 1000 λεπτά ομιλίας κατά τα τελευταία έξι χρόνια. Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τη θέση κάθε χώρας ΕΕ28 και ΟΟΣΑ σύμφωνα με το μέγιστο όγκο gigabytes που αντιστοιχούν σε προγράμματα 30 ευρώ κατά τον Οκτώβριο του 2019 και τον Οκτώβριο του 2018).

Ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας: 3 φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων με σχετικά σταθερά μερίδια αγοράς, 2 από τους οποίους συμμετέχουν σε ενεργό διαμοιρασμό δικτύων σε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Η μεταστροφή συνδρομητών έχει πτωτική τάση από το 2013.

Η ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας ελέγχεται από τους ίδιους τρεις φορείς/εταιρίες κινητής τηλεφωνίας (ΕΚΤ) τα τελευταία 20 χρόνια: την Cosmote που ανήκει στον όμιλο Deutsche Telekom, την Vodafone που ανήκει στον όμιλο Vodafone και την Wind Greece, στην οποία συμμετέχουν θεσμικοί επενδυτές. Τα μερίδια αγοράς των τριών φορέων κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με την EETT8 είναι εν πολλοίς σταθερά από το 2009. Η Cosmote ελέγχει περίπου το 50% της αγοράς, η Vodafone περίπου 30% και η Wind περίπου 20%.

Η Vodafone και η Wind, από το 2013, έχουν προβεί σε συμφωνία κοινοχρησίας δικτύου 2G/3G. Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, οι δύο αυτές ΕΚΤ επιδίωξαν να μοιραστούν περίπου το 70% των επαρχιακών δικτύων τους και το 40% των περιοχών που ταξινομούνται ως αστικές. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε9 ότι η ΕΕΤΤ έλαβε το 2018 από τη Vodafone και τη Wind αίτηση για έγκριση της επέκτασης της υφιστάμενης συμφωνίας κοινής χρήσης δικτύου για να συμπεριλάβει και την τεχνολογία 4G. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η αίτηση εξετάζεται επί του παρόντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ. Έως το Μάρτιο του 2020, δεν ήταν σαφές εάν η ΕΕΤΤ ενέκρινε το τελευταίο αίτημα κοινής χρήσης δικτύου από τη Vodafone και τη Wind.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, τα αιτήματα και οι εγκρίσεις φορητότητας αριθμών κινητής τηλεφωνίας (MNP) έχουν μειωθεί σταθερά από το 2013 όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Τα αιτήματα φορητότητας αριθμών κινητής τηλεφωνίας και μεταφερθέντες αριθμοί δείχνουν τη μεταστροφή των πελατών στην αγορά. Το γεγονός ότι όλο και λιγότεροι πελάτες μετακινούνται από τη μία ΕΚΤ στην άλλη δημιουργεί διάφορα προβλήματα ανταγωνισμού.

Δείτε αναλυτικά την έρευνα εδώ.

Σημείωση: Σε απάντηση όσων αναφέρονται στο δελτίο τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς κινητών επικοινωνιών η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εξέδωσε ανακοίνωση.

Δείτε την αναλυτικά εδώ.

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr

Leave a Comment