ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με συμμετοχή της ΕΕΛΛΑΚ το 2ο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation | Fintech Strategy”

Το 2ο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation | Fintech Strategy” με κεντρικό θέμα «The crossroads of Business and Fintech Digital Transformation» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 από την εταιρία Teamworks. Διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

Το Συνέδριο, τη φετινή χρονιά, είχε ως κύριο θέμα τις αλλαγές που πρέπει να υιοθετηθούν από τις Επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς και τους Φορείς ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι Τεχνολογίες ΤΠΕ/ICT.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, συμμετείχε στο συνέδριο με εισήγηση του κ. Χάρη Βασιλείου, Σύμβουλου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συν-συντονιστή της ομάδας εργασίας ΕΕΛΛΑΚ για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, στη συνεδρίαση με θέμα: “Πως οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα”.

Με εκκίνηση τις δράσεις της ΕΕΛΛΑΚ, για την προώθηση της ανοιχτότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ο κ. Βασιλείου υπογράμμισε τη σημασία της υιοθέτησης λύσεων ελεύθερου λογισμικού, ανοικτών τεχνολογιών και την εξάπλωση της διάθεσης ανοικτών δεδομένων καθώς αποτελούν καίριους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Πλέον, τα μοντέλα ανοικτής επιχειρηματικότητας αποτελούν ολοένα και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο κ. Βασιλείου τόνισε το έργο της ομάδας εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ που έχει σαν στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις που προωθούν την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, ανοικτών τεχνολογιών ανοικτών διαδικασιών, ελεύθερου λογισμικού και ανοικτών δεδομένων.

Στην ομιλία του, παρουσίασε το όραμα και τους στόχους της “Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025” , αναλύοντας εκτενώς τις κατευθυντήριες γραμμές, τους στρατηγικούς άξονες του έργου και το Μοντέλο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και πως το ολιστικό πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΒΨΜ θα επηρεάσει τα σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα.

Αναφερόμενος στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων, επεσήμανε τις προσπάθειες για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο, την ανάγκη για την ψηφιακή κατάρτιση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επιχειρηματικών μοντέλων και αγορών.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο πάνελ των ομιλητών, ο κ. Βασιλείου αναφέρθηκε στην εξέλιξη της ωριμότητας των ανοιχτών τεχνολογιών και την υιοθέτηση τους από νεοφυείς καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη μνεία στην ανανέωση της στρατηγικής της ομάδας εργασίας ΕΕΛΛΑΚ για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα και τις επερχόμενες δραστηριότητες.

Leave a Comment