ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει δέσμη μέτρων για την καινοτομία στον τομέα της ΤΝ για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και SMEs στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στην ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που σέβεται τις αξίες και τους κανόνες της ΕΕ.

Αυτό έπεται της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 σχετικά με την πράξη της ΕΕ για την ΤΝ — τον πρώτο ολοκληρωμένο νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο — η οποία θα στηρίξει την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την υιοθέτηση αξιόπιστης ΤΝ στην ΕΕ.

Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2023, η Πρόεδρος von der Leyen ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία για να καταστήσει τους υπερυπολογιστές της Ευρώπης διαθέσιμους σε καινοτόμες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης για να εκπαιδεύσουν τα αξιόπιστα μοντέλα ΤΝ τους. Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή εγκαινίασε τον Νοέμβριο του 2023 τη μεγάλη πρόκληση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ένα βραβείο που παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και πρόσβαση σε υπερυπολογιστές. Η δέσμη μέτρων θέτει αυτή τη δέσμευση στην πράξη μέσω ενός ευρέος φάσματος μέτρων για τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την παροχή προνομιακής πρόσβασης σε υπερυπολογιστές στις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και στην ευρύτερη κοινότητα καινοτομίας.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment