ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το ανοικτό επιχειρηματικό μοντέλο της Opendesk

Η Opendesk είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα για παραγωγή επίπλων γραφείου σε τοπική κλίμακα. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να κατεβάσετε ελεύθερα, να δημιουργήσετε και να αγοράσετε έπιπλα εργασιακού χώρου.

Η Opendesk έχει ένα παγκόσμιο δίκτυο κατασκευαστών και μια συλλογή από έπιπλα από μια σειρά διεθνών σχεδιαστών. Επειδή τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για ψηφιακή κατασκευή, μπορείτε να το κατεβάσετε ως ένα ψηφιακό αρχείο και να τα κατασκευάσετε τοπικά οπουδήποτε στον κόσμο.

1*Oy0CY__a5Letlcb3UGgsnA

Το Opendesk ονομάζει αυτό το μοντέλο “Open making»:

  • Οι σχεδιαστές έχουν ένα παγκόσμιο κανάλι διανομής

  • Οι κατασκευαστές μπορούν να έχουν επικερδής εργασία και νέους πελάτες

  • Οι χρήστες μπορούν να έχουν προϊόντα σχεδιαστή χωρίς την ετικέτα των τιμών ενός σχεδιαστή, μια πιο κοινωνική, φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση για την μαζική παραγωγή και ένας πιο προσιτό τρόπο για να αγοράσουν custom made προϊόντα

Για το ανοικτό επιχειρηματικό μοντέλο της OpenDesk o Joni Steiner και ο Νίκος Ιεροδιακόνου, συνιδρυτές της Opendesk όταν ξεκίνησαν το σχεδιασμό του συστήματος Opendesk, είχαν δύο στόχους: Οποιοσδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο, να είναι σε θέση να κατεβάσει σχέδια και να τα παράγει τοπικά και να ανταμείβονται οικονομικά οι σχεδιαστές οικονομικά όταν τα σχέδιά τους χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

Κατά το σχεδιασμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου για την επίτευξη αυτών των στόχων έδωσαν πολλή σκέψη σε τρεις πλευρές

1) Την δυναμική της κοινωνικής ανταλλαγής και μοιράσματος

2) την υποστήριξη για την επιλογή της άδειας χρήσης

3) Τις επιπτώσεις της επιλογής άδειας στο επιχειρηματικό τους μοντέλο

Προς στήριξη της κοινωνικής ανταλλαγής και του μοιράσματος η Opendesk υποστηρίζει ενεργά την ανοικτή αδειοδότηση. Ωστόσο, οι σχεδιαστές έχουν επιλογή. Μπορούν να είναι επιλέξουν τα σχέδια τους να είναι ιδιόκτητα ή να επιλέξουν μέσα από την σουίτα των αδειών Creative Commons για αποφασίσουν για πόσο ανοιχτό ή κλειστό θέλουν να είναι το σχέδιο τους

Οι περισσότεροι σχεδιαστές λατρεύουν την ιδέα της κοινής χρήσης περιεχομένου Καταλαβαίνουν ότι με αυτόν το τρόπο παίρνουν θετική ανατροφοδότηση και αναγνωρισιμότητα, μια “λάμψη φήμης” , και η Opendesk κάνει μια τρομερή δουλειά για τη παρουσίαση των προφίλ των σχεδιαστών στην πλατφόρμα.

Ενώ οι σχεδιαστές είναι σε μεγάλο βαθμό εντάξει με την προσωπική κοινή χρήση έχουν μια ανησυχία ότι κάποιος θα αναλάβει εμπορικά τα σχέδια και την κατασκευή των επίπλων χωρίς να έχουν πάρει οποιαδήποτε οφέλη. Αυτό έχει οδηγήσει τους περισσότερους σχεδιαστές στο Opendesk να επιλέξουν Creative Commons μη εμπορικές άδειες.

Έτσι, οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν τα σχέδια και καθιστούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για μη εμπορική χρήση. Ή, οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν το προϊόν από την Opendesk ή είναι επίσημους κατασκευαστές που είναι στο δίκτυο της Opendesk. Μπορείτε να σκεφτείτε αυτή την διαδικασία σαν μια προσωπική on-demand κατασκευή. Το δίκτυο κατασκευαστών Opendesk σήμερα επικεντρώνεται σε κατασκευαστές που κάνουν ψηφιακή παραγωγή μέσω συσκευών CNC

Οι κατασκευαστές μπορούν να επωφεληθούν από το να είναι μέρος του δικτύου OpenDesk μιας και πληρώνονται για την κατασκευή των επίπλων από τους τοπικούς πελάτες και η οpendesk προσφέρει σχέδια και δυνητικούς πελάτες για τους κατασκευαστές. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο και κοινότητα των κατασκευαστών σε όλο τον κόσμο. Χ

opendesk

Οι κατασκευστές είναι είναι ένα κρίσιμο μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου της Opendesk.

Όταν οι πελάτες αγοράζουν ένα προϊόν OpenDesk απευθείας από την εγγεγραμμένη εταιρεία κατασκευής πληρώνουν:

1. το κόστος κατασκευής, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή

2. τέλος του σχεδιασμού για το σχεδιαστή

3. μια ποσοστιαία αμοιβή στην πλατφόρμα OpenDesk

Προσφορές κατασκευαστή

Όταν ένας πελάτης θέλει να αγοράσει ένα προϊόν OpenDesk μέσα από το μοντέλο του Marketplace της OpenDesk (ή απλά έρχεται σε επαφή άμεσα με έναν κατασκευαστή), ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της επικοινωνίας των πελατών και παρέχει ένα απόσπασμα για το προϊόν.

Η τιμή που αναφέρεται από τον κατασκευαστή πρέπει να περιλαμβάνει την αμοιβή του σχεδιασμού και το ποσοστό χρέωσης της πλατφόρμας Opendesk.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές θα πρέπει να γίνονται ως εξής:

1. Κόστος παραγωγής:

κατασκευή, το φινίρισμα και οποιαδήποτε άλλα έξοδα, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή (εξαιρουμένων οποιωνδήποτε υπηρεσιών, όπως παράδοση ή συναρμολόγηση)

2. Τέλος σχεδιασμού: ως 8% τοις εκατό του κόστους κατασκευής

3. Τέλος πλατφόρμας: το 12% τοις εκατό του κόστους κατασκευής

4. Φόρος πωλήσεων: ανάλογα με την περίπτωση

map-opendesk-e1376595914600
Όπως και άλλα ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλα η οpendesk μοιράζεται τα έσοδα με την κοινότητά των σχεδιαστών. Σύμφωνα με την Opendesk, σε σύγκριση με το 2,5% που παίρνει συνήθως ένας τυπικός σχεδιαστής, το 8% είναι εξαιρετικό ποσοστό μαζί με την αναγνωρισιμότητα που του προσφέρει η πλατφόρμα.

Το μοντέλο της Opendesk επικεντρώνεται σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και υπηρεσίες για τις οποίες μπορεί να χρεωθεί ένα τέλος – παρόμοιο με τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στον κόσμο λογισμικού ανοιχτού κώδικα, και κάνει σαφές ότι η ανοιχτότητα και η παραγωγή εσόδων δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες.

Πηγή άρθρου: https://medium.com/made-with-creative-commons/

2 thoughts on “Το ανοικτό επιχειρηματικό μοντέλο της Opendesk

    • Πρόκειται για ανοιχτό επιχειρηματικό μοντέλο, που έχει σαν στόχο την παραγωγή εσόδων και που βασίζεται σε άδειες Creative Commons. Δεν είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα, όπως σωστά επισημαίνετε, με την λογική του Free (as in Freedom) Software

Leave a Comment