ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εκδήλωση δικτύωσης στον κλάδο των ΤΠΕ στο πλαίσιο του ICT Proposers’ Day 2017

Την εκδήλωση δικτύωσης “Face2Face Brokerage Event” στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ, ICT) διοργανώνουν στις 9-10 Νοεμβρίου στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία), στο πλαίσιο του ICT Proposers Day 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Enterprise Europe Network και το Ideal‐ist, το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον τομέα ICT στον Ορίζοντα 2020. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020, εταίρος του Ideal‐ist και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση “Face2Face Brokerage Event” θα έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να ανακαλύψουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να ενημερωθούν για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία “Ορίζοντας 2020”, να αναζητήσουν εταίρους για την υποβολή προτάσεων στο “ Ορίζοντας 2020” ή/και το κατάλληλο project που να ταιριάζει στο αντικείμενό τους και να πραγματοποιήσουν στοχευμένες διμερείς συναντήσεις με επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά έως τις 3 Νοεμβρίου στην ιστοσελίδα της κεντρικής εκδήλωσης ICT Proposers’ Day 2017, επιλέγοντας σαν γραφείο υποστήριξης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ενώ στη συνέχεια θα λάβουν τον σύνδεσμο που θα επιτρέψει την εγγραφή και στην εκδήλωση “Face2Face Brokerage Event”. Μετά την εγγραφή για το Brokerage Event, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το προφίλ τους (αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ζήτηση ή προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, και τεχνολογικών προϊόντων). Οι αιτήσεις για τις συναντήσεις πραγματοποιούνται από τις 16 Οκτωβρίου έως και τις 3 Νοεμβρίου. Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

Πηγή άρθρου: http://www.enterprise-hellas.gr/

Leave a Comment