ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open Bank APIs: Ανοιχτά δεδομένα για προγραμματιστές και startups

Το Open Banking, είναι ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης σε δεδομένα που προηγουμένως ανήκαν αποκλειστικά σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η τάση του Open Banking σταδιακά αρχίζει και γίνεται ο κανόνας, πράγμα που σημαίνει ότι οι τράπεζες πρέπει να επανεξετάσουν τα επιχειρησιακά και λειτουργικά μοντέλα τους εάν θέλουν να διατηρήσουν θέσεις της κυριαρχίας στο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Ενώ ορισμένες τράπεζες βλέπουν το άνοιγμα των δεδομένων τους ως απειλή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Open Banking μέσω των API έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικά οφέλη. Από συμβουλές και προσφορές για πληρωμές μέχρι και  οικονομική διαχείριση από μια ενιαία τοποθεσία, και παράδοση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που προηγουμένως ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν.

Το Open Banking επιτρέπει σε τρίτα μέρη να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της χρήσης των API. Συνεργαζόμενοι και εκμεταλλευόμενοι τα API, οι τράπεζες και οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τις συμπληρωματικές τους δυνάμεις , ενισχύοντας την εμπειρία των πελατών τους πολύ περισσότερο από ό, τι και οι δύο οντότητες θα μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους.

Στην Ελλάδα, η Εθνική τράπεζα της Ελλάδας είναι η πρώτη τράπεζα που «άνοιξε» τις εφαρμογές της δημόσια μέσω API (Open Bank API), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε εταιρείες και ομάδες προγραμματιστών να τις χρησιμοποιήσουν και να διασυνδεθούν με ασφάλεια και κανόνες με τα συστήματα της τράπεζας, εκτελώντας συναλλαγές.

Μέσω του https://developer.nbg.gr/ η Εθνική τράπεζα δίνει πρόσβαση στα API της σε όσους το επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να πειραματιστούν με νέες ιδέες και εφαρμογές. Μάλιστα στο developers portal της Εθνικής παρέχεται και sanboxing , όπου μπορούν οι προγραμματιστές να πειραματιστούν με sandbox εφαρμογές και να δοκιμάσουν τα API χωρίς να χρησιμοποιούνται προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα.

Στην Ευρώπη αρκετές τράπεζες έχουν αρχίσει ήδη να προσφέρουν και να πειραματίζονται με τα Open Bank Apis, η Deutsche Bank μέσω του https://developer.db.com/ , η HSBC μέσω του https://developer.hsbc.com/ , η Capital One μέσω του https://developer.capitalone.com/ , Η ισπανική BBVA μέσω του https://www.bbvaapimarket.com/ , η Credit Agricole μέσω του https://www.creditagricolestore.fr/  και η Nordea μέσω του https://developer.nordeaopenbanking.com/app/apis

Τα Open APIs είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για την ανταλλαγή δεδομένων πελατών με άλλα μέρη με έναν απλό και ασφαλή τρόπο. Κάνουν εύκολη την πρόσβαση και τη σύγκριση των τραπεζικών προϊόντων. Επιτρέπουν σε εταιρίες και startups να συμμετέχουν σε μια ανοιχτή αλυσίδα αξίας να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρούν το κόστος ενσωμάτωσης χαμηλά και επιτρέπουν τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της συγκέντρωσης των δυνατοτήτων πολλών οργανισμών.

Leave a Comment