ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Γαλλία ηγείται της ευρωπαϊκής αγοράς ανοιχτού κώδικα

Η Γαλλία, ηγείται της ευρωπαϊκής αγοράς ανοιχτού κώδικα και η διείσδυσή του ανοιχτού λογισμικού σε υπηρεσίες πληροφορικής και λογισμικού είναι υψηλότερη από εκείνη άλλων χωρών, σύμφωνα με έρευνα της γαλλικής εταιρίας Pierre Audoin Consultants (PAC).

Στη Γαλλία, η αγορά ανοιχτού κώδικα ανήλθε σε 4,46 δισ. Ευρώ το 2017, με ετήσια αύξηση 8,3%. Συνολικά ο  ανοιχτός κώδικας  αντιπροσωπεύει το 9,9% της συνολικής γαλλικής αγοράς πληροφορικής, σε σύγκριση με 6,4% στη Γερμανία και 6,5% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το μερίδιο αγοράς του λογισμικού ανοιχτού κώδικα προβλέπεται ότι θα αυξηθεί ελαφρά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κατά τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την PAC, μέχρι το 2021 η διείσδυση ανοιχτού κώδικα στη Γαλλία θα ανέλθει σε 11,5%, με συνολική αγορά ανοικτού πηγαίου κώδικα που εκτιμάται στα 6,09 δισ. Ευρώ. Αυτό συγκρίνεται με προβλέψεις 7,6% στη Γερμανία (5,60 δισ. Ευρώ) και 7,6% στο Ηνωμένο Βασίλειο (5,76 δισ. Ευρώ).

Το 2017 η συνολική αγορά ανοιχτού κώδικα στη Γερμανία ανήλθε σε 3,99 δισεκατομμύρια ευρώ και σε 4,10 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνολική ευρωπαϊκή αγορά ανοιχτού κώδικα ανήλθε σε 19,54 δισ. Ευρώ.

“Η γαλλική αγορά ανοιχτού κώδικα είναι μεγαλύτερη σε όγκο από ότι σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω μιας ισχυρής κουλτούρας που έχει υποστηρίξει ιστορικά  τον ανοιχτό κώδικα”, ανέφερε η PAC. Η Γερμανία, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρό ιστορικό αποτύπωμα μερικών μεγάλων παραδοσιακών πωλητών (όπως το SAP), εξακολουθεί να διαθέτει μια αγορά ελεύθερου λογισμικού που να ταιριάζει με τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών”.

Η PAC πρόσθεσε ότι και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας, της Δανίας, των Κάτω Χωρών, της Ελβετίας, του Βελγίου και της Αυστρίας, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους τους για την ανάπτυξη της αγοράς ανοιχτού κώδικα.

Στη Γαλλία, τα υπουργεία και οι τοπικές διοικήσεις αποτελούσαν έναν από τους κύριους μοχλούς  για το λογισμικό ανοικτού κώδικα και το ελεύθερο λογισμικό. Οι ομάδες εργασίας όπως το Mimo, το έργο Vitam και η δημιουργία μιας λίστας αναφοράς ελεύθερου λογισμικού είναι μερικά παραδείγματα. Το 2012, ο πρωθυπουργός δημοσίευσε ένα μνημόνιο που ενθαρρύνει τις διοικήσεις να προτιμούν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Το γαλλικό κρατικό τμήμα πληροφορικής χρησιμοποιεί επίσης, σε μεγάλο βαθμό, ανοιχτό κώδικα για την ανάπτυξη κυβερνητικών έργων πληροφορικής, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του ανοιχτού κώδικα.

Τα περισσότερα συστήματα στον γαλλικό δημόσιο τομέα βασίζονται σε συγκεκριμένα έργα ανοιχτού λογισμικού. Είναι επίσης μια πολιτική επιλογή για να αποφευχθεί η εξάρτηση από ένα προμηθευτή. Η γαλλική διοίκηση, χτίζοντας οικοσυστήματα γύρω από το Ελεύθερο Λογισμικό βοηθά επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες με βάση το Ελεύθερο Λογισμικό ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία της Γαλλίας.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

3 thoughts on “Η Γαλλία ηγείται της ευρωπαϊκής αγοράς ανοιχτού κώδικα

Leave a Comment