ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μια ανοιχτή αγορά απαιτεί ανοιχτό λογισμικό

Η RTE και η TenneT, οι δύο μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (TSOs), θα συζητήσουν τις στρατηγικές ψηφιοποίησης και ανοιχτού κώδικα σε ένα webinar στις 8 Αυγούστου 2019. Και οι δύο φορείς είναι μέλη του Linux Foundation Energy (LF Energy), ενός φορέα που αποτελείται από ενεργειακές οργανώσεις και ερευνητικά ιδρύματα που εργάζονται από κοινού για λύσεις ανοιχτού κώδικα.

“Αναγνωρίζουμε ότι ο ανοιχτός κώδικας είναι μια βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρη η βιομηχανία πληροφορικής”, γράφει ο Loek Bakker, επικεφαλής του γραφείου CIO της TenneT, στο blog του. “Για την TenneT, όπως και πολλές άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ο ανοιχτός κώδικας είναι απαραίτητος για τη στρατηγική μας επιτυχία.”

Η Réseau de Transport d’Électricité (RTE) [1, 2] είναι ο TSO για τη Γαλλία και είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο σύστημα μεταφοράς υψηλής τάσης στην Ευρώπη. Η RTE είναι μέλος της LF Energy, μαζί με το The Faraday Grid.

Η TenneT [1, 2] είναι ο Ολλανδικός TSO και είναι επίσης υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος του δικτύου μεταφοράς στη Γερμανία.

Ανοιχτή καινοτομία και μείωση του κόστους

Η Tennet δημοσίευσε πρόσφατα τη στρατηγική της για τον ανοιχτό κώδικα, καθιστώντας το ίδιο το έγγραφο διαθέσιμο υπό την άδεια Creative Commons. Ο υπότιτλος της έκδοσης θέτει το σημείο εκκίνησης της στρατηγικής: “Στο έξυπνο δίκτυο συμμετέχουν όλοι οι παίκτες. Μια ανοιχτή αγορά απαιτεί ανοιχτό λογισμικό“. Το έγγραφο συνεχίζει να εξηγεί πώς το ανοικτό λογισμικό είναι το κυρίαρχο μοντέλο λογισμικού για ανοιχτή καινοτομία και παρέχει ευκαιρίες για μείωση του κόστους του λογισμικού.

Ταυτόχρονα, ο ανοιχτός κώδικας εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των διασυνδεδεμένων συστημάτων και την εύκολη πρόσβαση για νεοεισερχόμενους σε αυτήν την υποδομή, διευκολύνοντας τα αποκεντρωμένα ενεργειακά δίκτυα που διαχειρίζονται μέσω υποδομών καθορισμένων από λογισμικό (SDI).

Webinar

Στις 8 Αυγούστου, ο Bakker από την TenneT και ο Lucian Balea, Διευθυντής Προγράμματος Ε & Α και Διευθυντής Open Source της RTE μαζί με τον Shuli Goodman, Εκτελεστικό Διευθυντή της LF Energy, θα φιλοξενήσουν ένα webinar στο οποίο θα συζητήσουν τις στρατηγικές ανοιχτού κώδικα των δύο TSO και τους λόγους για τους οποίους προσχώρησαν στην LF Energy.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment