ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνεισφορά στην αγορά εξοπλισμού ανοιχτών τεχνολογιών για σχολικά εργαστήρια

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) είναι μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει ως στόχο την προώθηση του ανοιχτού λογισμικού και των ανοιχτών τεχνολογιών.  Η υπόθεση του ανοιχτού λογισμικού αφορά όλους μας γιατί με τη χρήση του εξοικονομούνται πόροι για πιο χρήσιμα έργα

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) προωθεί τις δράσεις του σε όλα τα επίπεδα κυρίως με δωρεές και χορηγίες. Η τρέχουσα δράση,  στην οποία η υποστήριξή σας μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά,  είναι η αγορά εξοπλισμού για τα σχολικά εργαστήρια. Ήδη έχει αγοραστεί εξοπλισμός σε ορισμένα σχολεία και γίνεται προσπάθεια να εξοπλιστούν όλο και περισσότερα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για ένα σχολικό εργαστήριο είναι 12 σταθμοί εργασίας με Raspberry Pi και ένας κεντρικός εξυπηρετητής. 

Στο donate.ellak.gr έχετε την δυνατότητα να κάνετε τη δωρεά σας, υποστηρίζοντας το έργο και τις δράσεις του οργανισμού μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στην πραγματοποίηση περισσότερων δράσεων για το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και τις Ανοιχτές τεχνολογίες. 

Με 10 ευρώ στον κουμπαρά μας στηρίζετε τις συνεχείς προσπάθειές μας για την ανοιχτότητα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα,  

Με 50 ευρώ εξοπλίζεται ένα σχολικό εργαστήριο με ένα κιτ ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Με 200 ευρώ μπορείτε να γίνετε χορηγός για  ένα σταθμό  εργασίας σχολικού εργαστηρίου βασισμένο σε Rasperry Pi .

Για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα όμως 

Με 500 ευρώ γίνεστε ο χρυσός χορηγός ενός σχολικού εργαστηρίου προσφέροντας έναν 3D printer.

Με την  Wikipedia, το OpenStreetMap, το SUGAR, το Moodle, το UBUNTU, το OLPC, το Arduino, το Rasberry Pi και το REPRAP 

αλλάζει καθημερινά ο τρόπος που μαθαίνουμε!
Βοηθώντας  στη διάδοση των ανοιχτών τεχνολογιών συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία νέας γνώσης!

Leave a Comment