ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σε μεγάλη άνοδο ο ανοιχτός κώδικας στην Ευρώπη

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα θα αυξηθεί κατά 8% τα επόμενα τέσσερα χρόνια, πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλους κλάδους της πληροφορικής, σύμφωνα με έρευνα της CNLL ( του Γαλλικού συνδέσμου  εταιριών ανοιχτού κώδικα). Στη Γαλλία, η συνολική αύξηση των θέσεων εργασίας στον ανοιχτό κώδικα θα είναι 8,4%, στη Γερμανία 7,3%, στο Ηνωμένο Βασίλειο 7,7% και στην υπόλοιπη Ευρώπη 8,3%, σύμφωνα με την πρόβλεψη της CNLL.

“Ο ανοιχτός κώδικας θα είναι το κλειδί για την ασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη και το Cloud / DevOps”, λέει η μελέτη. Ειδικότερα, η Ευρώπη έχει «μοναδική ευκαιρία να αναλάβει ηγετικό ρόλο», λέει η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην έρευνα: «Για περίπου το 80% των εταιρειών, η Ευρώπη οδηγεί τον υπόλοιπο κόσμο από την άποψη της ανοικτής πηγής τις διαθέσιμες δεξιότητες και την έγκαιρη υιοθέτηση του.”

Το 2020, τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ανοικτού κώδικα ανέρχονται σε 25 δισ. Ευρώ, ή το 25% της παγκόσμιας αγοράς ανοιχτού κώδικα. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη που σχετίζονται με τον ανοιχτό κώδικα θα αυξηθεί σε 250.000σύμφωνα με την έκθεση, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου στη διάσκεψη κορυφής Paris Open Source Summit.

Ειδικά στη Γαλλία, ο τομέας του ανοιχτού κώδικα αναπτύσσεται ταχύτατα: “Αυτό οφείλεται σε μια ισχυρή κουλτούρα στην ειδική ανάπτυξη και ενσωμάτωση ετερογενών συστημάτων, καθώς και σε μια ιστορικά μεγάλη επένδυση στον ανοιχτό κώδικα από τις δημόσιες αρχές”.

Στη Γερμανία η αγορά λογισμικού θα γίνει πιο δυναμική, με τον ανοιχτό κώδικα να ανταγωνίζεται τα κλειστά  επιχειρηματικά μοντέλα. Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετίζεται κυρίως με διανομείς ανοιχτού κώδικα που βασίζονται στις ΗΠΑ.

Η ανοιχτός κώδικας δημιουργεί μια ζήτηση για system integrators. μιας και είναι ευκολότερος στην προσαρμογή από τις ιδιόκτητες λύσεις, αναφέρει η μελέτη. Χρησιμοποιείται επίσης για την καινοτομία και την «ειδική ανάπτυξη», που απαιτούν υπηρεσίες και integration. Τέτοιες υπηρεσίες αποκτώνται από ειδικούς υπηρεσιών ανοικτού κώδικα και από διανομείς λογισμικού, καταλήγει η έκθεση. Οι παροχείς υπηρεσιών Cloud θεωρούνται επίσης έγκυροι συνεργάτες για υπηρεσίες γύρω από το ανοικτό λογισμικό.

Στον αντίποδα όμως, οι εταιρείες δεν επενδύουν ακόμη πολύ στα έργα ανοιχτού κώδικα στα οποία βασίζονται, δείχνει ακόμα η έρευνα. Έξι από τις δέκα επιχειρήσεις (61%) χρησιμοποιούν συστατικά ανοικτού κώδικα χωρίς να συμμετέχουν στη συνεχή ανάπτυξή του. Ένα σχεδόν ίσο ποσοστό χρησιμοποιεί έργα ανοικτού κώδικα που αναπτύσσονται εσωτερικά (60%) ή έργα ανοικτού κώδικα που αναπτύσσονται από παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (57%).

Διαβάστε ολόκληρη την μελέτη εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

One thought on “Σε μεγάλη άνοδο ο ανοιχτός κώδικας στην Ευρώπη

Leave a Comment