ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαδικτυακή εκδήλωση: O αντίκτυπος του Ανοιχτού Κώδικα στην Ευρωπαϊκή Οικονομία- 20/05/2021

Στις 20 Μαΐου 2021, το OpenForum Europe θα φιλοξενήσει μια διαδικτυακή εκδήλωση που θα παρουσιάζει τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο του ανοιχτού κώδικα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, διάφοροι ειδικοί και ομιλητές θα συζητήσουν τα ευρήματα της μελέτης και τις διάφορες πολιτικές που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανοιχτότητα στον ψηφιακό τομέα.
 

ΟΦΕ - Επιτάχυνση της οικονομίας της ΕΕ: ​​Ευρήματα από τη Μελέτη Επιπτώσεων Ανοιχτού Κώδικα

Το OpenForum Europe (OFE) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, ανεξάρτητος οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες, ο οποίος προωθεί την ανοιχτότητα στον τομέα της πληροφορικής για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την υποστήριξη ενός τεράστιου δικτύου συνεργατών και εξειδικευμένων συμβούλων, τα κύρια θέματα πολιτικής τους είναι ανοιχτός κώδικας, ανοιχτά πρότυπα, ψηφιακή κυβέρνηση, δημόσιες συμβάσεις, πνευματική ιδιοκτησία, το υπολογιστικό νέφος και η πολιτική Διαδικτύου. To OFE συνεργάζεται επίσης στενά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις, τόσο άμεσα όσο και μέσω εθνικών εταίρων.

Αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά, είναι μέρος της σειράς Open Source Policy Series 2021, η οποία στοχεύει να προσφέρει αναλύσεις σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτική στον τομέα του ανοιχτού κώδικα, των ανοιχτών τεχνολογιών και των προκλήσεων ψηφιακής πολιτικής στην Ευρώπη. Η μελέτη που θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, διεξήχθη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Fraunhofer και την Innovation Research (ISI) για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και προορίζεται να είναι η μελέτη αναφοράς που καθπολογιστική νέφουςοδηγεί την πολιτική που σχετίζεται με το ανοιχτό κώδικα για τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη.

Για να συμμετάσχετε στην εκδήλωση εγγραφείτε εδώ .

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment