ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα αυξάνεται μεταξύ των επιχειρήσεων

Στις επιχειρήσεις έχει παγιωθεί μια βαθιά εκτίμηση για την αξία του λογισμικού ανοιχτού κώδικα με το 100% των υπευθύνων λήψης αποφάσεων τεχνολογίας πληροφορικής (IT) να δηλώνει σε μια πρόσφατη έρευνα ότι «η χρήση ανοιχτού κώδικα παρέχει οφέλη για την επιχείρηση τους». Η έρευνα σε 200 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων πληροφορικής πραγματοποιήθηκε από την Vanson Bourne.

Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα αυξάνεται μεταξύ των επιχειρήσεων

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα αναφέρθηκε ότι αυξήθηκε κατά 79%.

Από τους 200 ερωτηθέντες, το 25% ήταν από μεσαίες επιχειρήσεις 500-999 υπαλλήλων και το 75% ήταν από μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από επιχειρήσεις και γνώριζαν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Οι µεγάλες επιχειρήσεις που απάντησαν πιθανότατα είχαν κάνει την μετάβαση σε βάσεις δεδοµένων και εφαρµογές σε υπηρεσίες cloud. Μόνο το 15% των μεγάλων επιχειρήσεων συνεχίζουν να διαθέτουν όλες τις βάσεις δεδομένων και τις εφαρμογές τους στο κέντρο δεδομένων τους , σε σύγκριση με το 29% των μεσαίων επιχειρήσεων.

Η μετάβαση στο cloud επιταχύνθηκε από την πανδημία

Η μετάβαση στο cloud επιταχύνθηκε από την παγκόσμια πανδημία και τη ζήτηση για ευέλικτη, γρήγορη και αξιόπιστη τεχνολογία. Ωστόσο, είναι πιθανό η αύξηση της ζήτησης να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους – το 68% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η υποδομή cloud έχει γίνει πιο ακριβή τον τελευταίο χρόνο.

Όταν ρωτήθηκαν για τα οφέλη από τη χρήση ανοιχτού κώδικα, το 63% των ερωτηθέντων ανέφερε αυξημένη καινοτομία, το 58% ανέφερε βελτιωμένη ασφάλεια, ενώ το 50% δήλωσε εξοικονόμηση κόστους και το 21% δήλωσε ότι αποφεύγει το κλείδωμα του προμηθευτή.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες στην έρευνα ανέφεραν ανησυχίες σχετικά με την αλλαγή αδειών ανοιχτού κώδικα, όπως το Business Source License (BSL) και το Server Side Public License ( SSPL ) Οι ερωτηθέντες επέλεξαν τα ακόλουθα μειονεκτήματα σε σχέση με αυτες τις αλλαγές: θα αυξήσει το κόστος (44%). ενθαρρύνει το κλείδωμα (37%). αποθαρρύνει την εμπλοκή από την κοινότητα ανοιχτού κώδικα (34%) · και θα αποθαρρύνει την ανάπτυξη στην αγορά ανοιχτού κώδικα (26%).

Στην έρευνα επίσης υπήρχε η ερώτηση για το πώς οι δημόσιοι πάροχοι cloud μπορούν να συνεισφέρουν στο ανοιχτό λογισμικό Το 59% είπε ότι παρέχοντας καλύτερη ασφάλεια, το 48% είπε ενθαρρύνοντας τη συνεργασία ανοιχτού κώδικα, το 43% είπε με τη βελτίωση της υπάρχουσας ποιότητας κώδικα και το 43% δήλωσε με την ενεργοποίηση του ανοιχτού κώδικα στο cloud.

Πηγή άρθρου: https://www.helpnetsecurity.com/

Leave a Comment