ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός του 1ου Ετήσιου Συνεδρίου «Digital Enterprise Transformation»

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 1ο Ετήσιο Συνέδριο «Digital Enterprise Τransformation». Το συνέδριο το οποίο διοργάνωσε η εταιρία Teamworks και είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, διεξήχθη διαδικτυακά μεταξύ 1&2 Ιουνίου και επικεντρώθηκε στον πυρήνα των αλλαγών που πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επιχειρήσεις και φορείς όσον αφορά τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Το συνέδριο έφερε σε επικοινωνία τους δημιουργούς ψηφιακών λύσεων, προτάσεων και υπηρεσιών με τα στελέχη των Επιχειρήσεων, των Φορέων και των Οργανισμών, που αναζητούν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται από την αναγκαιότητα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Βασικές Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου ήταν οι εξής:

  • Η ψηφιακή ωριμότητα επιχειρήσεων και οργανισμών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό: Πώς καθορίζεται η «Digital Ψηφιακή Ωριμότητα» των επιχειρήσεων και των οργανισμών που σχεδιάζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους;
  • Οι βασικοί άξονες για επιτυχημένα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Ποιοι είναι οι πρωταρχικοί άξονες του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και πώς προετοιμάζονται οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι οργανισμοί για τα επόμενα και μεγαλύτερα βήματα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού;
  • Οι ψηφιακές προκλήσεις και οι ελληνικές επιχειρήσεις στην εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  • Πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι υπηρεσίες ΤΠΕ/ICT αλλάζουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές
  • Οι επιχειρηματικές μεταβολές λόγω του Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Οι ραγδαίες μεταβολές στη λειτουργία επιχειρήσεων και τη συμπεριφορά των καταναλωτών μέσα από νέες ψηφιακές εφαρμογές.
  • Η απλούστευση των διαδικασιών και ο σχεδιασμός νέων και απλούστερων υπηρεσιών από επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιους φορείς ως επιχειρησιακός στόχος μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών συμμετείχε στο συνέδριο με εισήγηση από τον Δρ. Βασίλη Βλάχο, Επίκουρο καθηγητή του τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. Η εισήγηση του κ. Βλάχου με τίτλο «Ασφαλής Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το παράδειγμα του Ανοικτού Λογισμικού» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 2 Ιουνίου ως μέρος της θεματικής ενότητας «Ασφαλής Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το παράδειγμα του Ανοικτού Λογισμικού». Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Τα βίντεο όλων των παράλληλων συνεδριάσεων των διαφορετικών θεματικών του συνεδρίου είναι διαθέσιμα για το κοινό εδώ.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Leave a Comment