ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OSPO Alliance: Μια συμμαχία για την επαγγελματική διαχείριση του ανοιχτού κώδικα σε οργανισμούς

Η ιδέα του Open Source Program Office (OSPO) κερδίζει σήμερα δημοτικότητα ως μια διαλειτουργική ομάδα για να βοηθήσει στον καθορισμό και την καθοδήγηση της στρατηγικής διαχείρισης ανοιχτού κώδικα ενός οργανισμού . Η OSPO Alliance είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία , την οποία υποστηρίζει και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, που ξεκίνησε ως μια ένωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ανοιχτού κώδικα και ατόμων με την επιθυμία να:

  • Προωθηθεί η αριστεία ανοιχτού κώδικα στην Ευρώπη
  • Παρέχει μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών για τη διευκόλυνση της ανακάλυψης εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών
  • Παρέχει λύσεις με δυνατότητα δράσης και μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία που βοηθά στη δημιουργία και διαχείριση εταιρικών OSPO.
  • Παρέχει καθοδήγηση για την επαγγελματική διαχείριση λογισμικού ανοιχτού κώδικα

H OSPO Alliance είναι χτισμένη από το σχέδιο OSS Good Governance που αναπτύχθηκε από τον ευρωπαϊκό οργανισμό ανοιχτού κώδικα OW2 για να βοηθήσει στην εφαρμογή πολιτικών ανοιχτού κώδικα σε εταιρική κλίμακα και να δημιουργήσει OSPO. Στοχεύει να προσφέρει καθοδήγηση και λύσεις σε όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να διαχειριστούν επαγγελματικά τη χρήση, τη συνεισφορά και τη δημοσίευση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το μοντέλο εσόδων ή αν είναι δημόσιο και ιδιωτικό.

Συγκεκριμένα, θα βοηθήσει τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν στο έπακρο την αξεπέραστη πρόοδο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στα πληροφοριακά τους συστήματα και διαδικασίες. Η OSPO Alliance θα διευκολύνει την ανακάλυψη και την εφαρμογή εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών κατά τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Με την εξειδίκευση της διαχείρισης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, η OSPO Alliance θα κάνει τη συμμετοχή με λογισμικό ανοιχτού κώδικα πιο ομαλή και προβλέψιμη. Θα μειώσει τα εμπόδια στην υιοθέτηση του ανοιχτού κώδικα και θα επιτρέψει στους οργανισμούς να το αξιοποιήσουν για να ενισχύσουν την ψηφιακή τους κυριαρχία.

Διαβάστε περισσότερα για την OSPO Alliance εδώ

Leave a Comment