ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός διαχείρισης χαρτοφυλακίου PM²

Μετά την επιτυχή συνεργασία για την ανάπτυξη του οδηγού διαχείρισης προγραμμάτων PM², η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάστηκαν σε έναν νέο οδηγό που αποσκοπεί στην υποστήριξη της εφαρμογής της διαχείρισης χαρτοφυλακίου (PfM) σε οργανισμούς.

Το Κέντρο Αριστείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε PM² (CoEPM²), σε συνεργασία με την GSC.SMART-Digital Services του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε τον «PM²-Portfolio Management Guide’ Αυτό σηματοδοτεί τη δεύτερη γόνιμη συνεργασία μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που επιτρέπει στους επαγγελματίες να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν καλύτερα το χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων και των έργων τους.

Η έκδοση, που απευθύνεται σε επαγγελματίες διαχείρισης έργων, παρέχει σαφείς και συνοπτικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική εφαρμογή στοιχείων της μεθοδολογίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου PM² (PfM) εντός των οργανισμών.

PM²-Διαχείριση χαρτοφυλακίου (PM²-PfM)

Θεωρείται ως επέκταση του PM², ο σκοπός του οδηγού PM²-PfM είναι να επιτρέψει στους οργανισμούς να διαχειρίζονται καλύτερα το χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων και των έργων τους και να υποβάλλουν έκθεση στα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τους σχετικούς φορείς διακυβέρνησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός συνόλου κατευθυντήριων γραμμών, εργαλείων και τεχνικών διακυβέρνησης για να βοηθήσουν τους διαχειριστές χαρτοφυλακίου στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το PM²-PfM ενσωματώνει στοιχεία από μια σειρά διεθνώς αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, που περιγράφονται σε πρότυπα και μεθοδολογίες, καθώς και από σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιχειρησιακή εμπειρία.

Εν ολίγοις, αυτός ο νέος οδηγός έχει να κάνει με την επιλογή του βέλτιστου συνδυασμού έργων και προγραμμάτων για την ευθυγράμμιση των επενδύσεων του οργανισμού με τη στρατηγική για τη μεγιστοποίηση των οφελών του οργανισμού.  Με την κατανομή των επαρκών πόρων και την τακτική συλλογή ακριβών και συναφών πληροφοριών, η λήψη αποφάσεων για το χαρτοφυλάκιο θα υποστηρίζεται δεόντως.

Σχολιάζοντας την έναρξη λειτουργίας του οδηγού, ο Alain Van Gaever, επικεφαλής του τομέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε: «Για πολλά χρόνια, συνεργαζόμαστε με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που υποστηρίζουν την εφαρμογή μεθοδολογιών διαχείρισης έργων και είμαστε στην ευχάριστη θέση να συντάξουμε αυτόν τον τελευταίο οδηγό με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δουλεύοντας μαζί, ελπίζουμε να δημιουργήσουμε κοινή αξία φέρνοντας την κοινή μας εμπειρία στην επιτυχή διαχείριση των χαρτοφυλακίων»

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Daniel Cabrero, προϊστάμενος μονάδας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε: «Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέλιξη της PM² αύξησε την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις στο Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων και των έργων μας ακόμη καλύτερα. Αυτό οδήγησε σε σαφή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε καθημερινά, αυξάνοντας την ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών μας».

Η Μεθοδολογία PM²-PfM παρέχει:  

  • Δομή διακυβέρνησης χαρτοφυλακίου·
  • Ένα σύνολο διαδικασιών και δραστηριοτήτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου·
  • Υποδείγματα τεχνουργημάτων· Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των διαδικασιών και τη χρήση των αντικειμένων·
  • Ένα σύνολο αποτελεσματικών νοοτροπιών.

Κατεβάστε τον οδηγό από εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment