ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαινεί το Nextcloud ως πρότυπο για τις επιχειρήσεις ανοιχτού κώδικα

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και του υλικού στην οικονομία της ΕΕ. Η κύρια ανακάλυψη αυτής της μελέτης είναι ότι ο ανοιχτός κώδικας ωφελεί το δημόσιο καλό και ότι αυξάνει την τεχνολογική ανεξαρτησία, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην οικονομία της ΕΕ.

  • Τεχνολογική ανεξαρτησία – Ο ανοιχτός κώδικας επιτρέπει 100% ανεξαρτησία σχετικά με τα δεδομένα σας και το τι κάνετε με αυτά. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση χωρίς την παρέμβαση μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.
  • Ανταγωνιστικότητα – Όταν μεμονωμένοι χρήστες χρησιμοποιούν ανοιχτό κώδικα σε διαφορετικές πλατφόρμες, χτίζουν ένα υγιές, ανταγωνιστικό πνεύμα.
  • Καινοτομία – Ο ανοιχτός κώδικας ενθαρρύνει την καινοτομία, καθώς οι προγραμματιστές μπορούν να αλλάξουν, να βελτιώσουν ή να ενημερώσουν τον κώδικα και το σχεδιασμό και μπορούν να δημιουργήσουν λειτουργίες ή εφαρμογές που επιθυμούν. Υπάρχει πάντα χώρος για περισσότερη δημιουργικότητα και καινοτομία.

Nextcloud: Υπόθεση επιτυχίας ανοιχτού κώδικα

Στην ενότητα “Περίπτωση επιτυχίας” της Μελέτης Ανοικτού Κώδικα (σελίδες 70 και 71), η EE επαίνεσε το Nextcloud ως πρότυπο για ολόκληρη την κοινότητα ανοιχτού κώδικα. Από την ίδρυσή του, το Nextcloud έχει δώσει προτεραιότητα στην κοινότητα προγραμματιστών του εξίσου με τους πελάτες του Enterprise λύσεις .

«Από το 2020, το Nextcloud είναι η πιο ευρέως αναπτυγμένη πλατφόρμα συνεργασίας περιεχομένου ανοιχτού κώδικα».

μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Όπως αναφέρει to Open Source Initiative , «Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά έργα που απαιτούν φυσικούς πόρους, οι οικονομίες κοινής χρήσης γενικά παρεμποδίζονται μόνο από τον αριθμό των ατόμων που συμβάλλουν σε μια προσπάθεια και την ικανότητά τους να αποκτούν και να μοιράζονται γνώση».

Όσο περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονται, τόσο μεγαλύτερα είναι τα οφέλη για όλους, και στο Nextcloud υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που συμμετέχουν σε όλο τον κόσμο, με κίνητρο και πάθος να κάνουν αλλαγές

«Η βιωσιμότητα του μοντέλου κοινοτικής διακυβέρνησης του [Nextcloud] βασίζεται στη συμμετρία μεταξύ των συντελεστών και ο υποστηρικτικός ρόλος της εταιρείας για την κοινότητα των προγραμματιστών αποτελεί πρότυπο για τις επιχειρήσεις ανοιχτού κώδικα».

Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Nextcloud και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται

Λόγω της μεγάλης συμβολής του Nextcloud στον σκοπό του ανοιχτού κώδικα, το Nextcloud και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για τη διάδοση της ευαισθητοποίησης και τη βελτίωση των της προστασίας των δεδομένων στους σημερινούς χώρους του Διαδικτύου και του cloud. Το Nextcloud έχει λάβει χρηματοδότηση από την EC όσον αφορά το Next Generation Internet Program (NGI), , τη συνεργασία σε πολλά hackathons και η EE είναι μεταξύ των εμπορικών πελατών του Nextcloud.

Πηγή άρθρου: https://nextcloud.com

One thought on “Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαινεί το Nextcloud ως πρότυπο για τις επιχειρήσεις ανοιχτού κώδικα

Leave a Comment