ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εθνικά Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα (ΟSPOs): Το παράδειγμα της Τσεχίας

Tέσσερις ενώσεις έχουν δημοσιεύσει πρόσφατα τη Διακήρυξη Ανοικτού Κώδικα του Μπρνο η οποία θέτει το δρόμο για τη δημιουργία ενός τσεχικού εθνικού γραφείου ανοιχτού κώδικα (OSPO). Η δήλωση του Μπρνο δημοσιεύθηκε μετά από μια σειρά εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της τσεχικής Προεδρίας, και συγκεκριμένα την ανακοίνωση του code.europa.eu στο Open Source Driving the European Digital Decade, το Creative Bureaucracy Festival Prague 2022 και τη συνάντηση των δημοσίων υπαλλήλων της ΕΕ. Η Διακήρυξη αποσκοπεί στη δημιουργία και ενεργοποίηση της κοινότητας ανοιχτού κώδικα στον δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα για την αύξηση της συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς.

Ο τσεχικός δημόσιος τομέας αυξάνει σταθερά τη συμμετοχή του στον ανοικτό κώδικα. Μέσω της εθνικής πύλης ανοικτού κώδικα και πολλών έργων, η Τσεχική Δημοκρατία κατόρθωσε να οργανώσει καλύτερα τη χρήση του ανοικτού κώδικα στις δημόσιες διοικήσεις. Η Διακήρυξη βασίζεται στις προηγούμενες προσπάθειες διαφόρων δημόσιων φορέων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών να κινηθούν προς μια πιο οργανωμένη μορφή διακυβέρνησης ανοικτού κώδικα, ένα εθνικό OSPO.

Η Lucie Smolka, πρόεδρος της επιτροπής ανοιχτών πόλεων δήλωσε: «Η παρούσα δήλωση αποτελεί μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία του τσεχικού εθνικού OSPO. Είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορέσαμε να συνεργαστούμε με όλους τους παράγοντες της τσεχικής κοινότητας ανοικτού κώδικα για την επίτευξη αυτού του στόχου.» 

Παραθέτοντας τη Στρατηγική Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δήλωση επισημαίνει τον δυνητικό ρόλο του μελλοντικού τσεχικού OSPO για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής. Μέσω μιας καλά οργανωμένης ψηφιακής διακυβέρνησης και σε συνεργασία με τον επερχόμενο Οργανισμό Ψηφιακής και Πληροφόρησης, η Τσεχική Δημοκρατία θα μπορούσε να είναι σε θέση να εργαστεί καλύτερα προς μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία ψηφιοποίησης για τις δημόσιες υπηρεσίες της.

Η δήλωση καθορίζει επίσης τα πρώτα βήματα δράσης για τη δημιουργία του τσεχικού εθνικού OSPO: 

1. Να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των βασικών τοπικών και παγκόσμιων ενδιαφερόμενων φορέων τόσο από τον δημόσιο τομέα όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα που επιθυμούν να εργαστούν για την ίδρυση του τσεχικού εθνικού OSPO στο Μπρνο.

2. Να υπογράψει το μανιφέστο του δικτύου OSPO της ΕΕ για τις δημόσιες υπηρεσίες που δημιουργήθηκε από τον δήμο του Παρισιού και τις OSPO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δραστηριοποιηθεί στις τακτικές συνεδριάσεις του OSPO του δημόσιου τομέα της ΕΕ OSPO.

3. Να ξεκινήσει η διαδικασία συνεργασίας μεταξύ τσεχικών και διεθνών κοινοτήτων ανοικτού κώδικα για την καθιέρωση λειτουργικής συνεργασίας σε συγκεκριμένα έργα (π.χ. με το Παρίσι, τη Βαλτιμόρη ή τη σουηδική OSPO) και να στηρίξει τις προσπάθειες της σουηδικής και ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2023.

4. Να αναπτύξει περαιτέρω τον τσεχικό εθνικό αποθετήριο ανοικτού κώδικα code.gov.cz ως βασικό στοιχείο των περαιτέρω δραστηριοτήτων του εθνικού OSPO της Τσεχίας και να καθιερώσει λειτουργική συνεργασία μεταξύ του νεοσύστατου Οργανισμού Ψηφιακών Πληροφοριών της Τσεχικής Δημοκρατίας (DIA) το 2023.

5. Παρακολούθηση και προώθηση των δραστηριοτήτων και των περιπτωσιολογικών μελετών της Τσεχικής Δημοκρατίας στον τομέα του ανοικτού κώδικα προς τον δημόσιο τομέα και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

6. Για να δημιουργηθεί το πρώτο εικονικό και αργότερα φυσικό τσεχικό εθνικό γραφείο OSPO στο Μπρνο. Μέχρι τότε, η πρώτη έκδοση του τσεχικού εθνικού OSPO διοικείται από τη ΜΚΟ Otevřená města (Open Cities).

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment