ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η πρόοδος των Big Data και της AI στα Ψηφιακά Χρηματοοικονομικά

Το INFINITECH ,  ένα έργο που υποστηρίζεται από το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα H2020 που περιλαμβάνει κορυφαίους κλάδους στις ΤΠΕ και τα χρηματοοικονομικά, δημοσίευσε το βιβλίο ανοιχτής πρόσβασης «Big Data and Artificial Intelligence in Digital Finance». Το βιβλίο ρίχνει φως στις πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο της ψηφιακής χρηματοδότησης και πώς μπορούν να ενισχύσουν την εξατομίκευση και την εμπιστοσύνη στον τομέα. Είναι σύμφωνο με τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και υποστηρίζει την εφαρμογή της Ψηφιακής Στρατηγικής του 2030 και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα.

Το βιβλίο παρέχει μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επίδειξη λύσεων μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Καλύπτει μια σειρά τεχνολογιών για μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και blockchain που μπορούν να αντιμετωπίσουν μια ποικιλία προκλήσεων στα ψηφιακά χρηματοοικονομικά. Για παράδειγμα, το βιβλίο παρουσιάζει ένα μοντέλο για συστήματα μεγάλων δεδομένων, εξερευνά τεχνολογίες blockchain και ψηφιακά νομίσματα και παρέχει πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών Big Data και AI στα χρηματοοικονομικά και τις ασφάλειες.

Επιπλέον, το βιβλίο εξετάζει πιο προσεκτικά το ρυθμιστικό περιβάλλον και τη συμμόρφωση στον χρηματοοικονομικό τομέα. Για παράδειγμα, εξηγεί την ανωνυμοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τη συμμόρφωση με τον GDPR εξετάζοντας τη διαδικασία, τα εργαλεία προς χρήση, τις προκλήσεις και τις λύσεις. Τέλος, το βιβλίο παρέχει μια επισκόπηση των ισχυόντων κανονισμών στα Ψηφιακά Χρηματοοικονομικά και στις υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Τα μεγάλα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη στον χρηματοοικονομικό τομέα μπορούν να ωφελήσουν την ψηφιακή χρηματοδότηση και να αυξήσουν την εξατομίκευση και την εμπιστοσύνη. Διαβάστε το βιβλίο για να ανακαλύψετε νέες λύσεις για την ψηφιακή χρηματοδότηση σε κλίμακα.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment