ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρευνα του ΟΟΣΑ για καλές πρακτικές στο πεδίο της πολιτικής για GovTech

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ξεκίνησε μια έρευνα για τη συλλογή παραδειγμάτων πολιτικών GovTech — από εθνικές στρατηγικές ή ομάδες, έως μεθόδους δημοσίων συμβασεων GovTech ή πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις της GovTech.

Τα παραδείγματα που θα συλλεχθούν θα δημιουργήσουν μια δεξαμενή βέλτιστων πρακτικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση και την απεικόνιση του πλαισίου πολιτικής GovTech στο προσεχές έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ για το GovTech.

Στην έρευνα, το GovTech αναφέρεται στη συνεργασία του δημόσιου τομέα με ένα οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, φορέων καινοτομίας και επιχειρηματιών για την ανάπτυξη ψηφιακών κυβερνητικών λύσεων που συμπληρώνουν τις υφιστάμενες ικανότητες του δημόσιου τομέα για ευέλικτες, με επίκεντρο τον χρήστη, ανταποκρινόμενες και οικονομικά αποδοτικές δημόσιες διαδικασίες και υπηρεσίες.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην έρευνα στον σύνδεσμο εδώ

Η προθεσμία της έρευνας είναι η 21η Ιουλίου 2023.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment