ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2023 διοργανώνονται τα Συνέδρια e-Government Forum, Digital Health Care και DPO & ICΤ Security World

Την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 η TEAMWORKS διοργανώνει στο Ξενοδοχείο Divani Caravel αλλά και σε ψηφιακή μορφή τρία (3) κορυφαία Συνέδρια:

με παράλληλη φυσική και ψηφιακή Έκθεση.

Τα Συνέδρια διοργανώνεται από την Teamworks και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών Φορέων όπως του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), του HL7 HELLAS, του Hellenic Digital Health Cluster και του dpo NETWORK.

e-Government Forum – Θεματολογία (28 και 29 Νοεμβρίου 2023):
Το 13ο e-Government Forum που διεξάγεται στις 28 και 29 Νοεμβρίου, είναι το μοναδικό Συνέδριο που διοργανώνεται με βασικό θεματολογικό πλαίσιο την καταγραφή Τεχνολογιών, Τάσεων, Υλοποιήσεων Έργων και Υπηρεσιών στο χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δημόσιου Τομέα. Μετέχουν Υψηλόβαθμα στελέχη και μέλη Διευθύνσεων Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών.

Ως ανεξάρτητη διοργάνωση στο e-Government Forum εντάσσεται το συνέδριο «Digital Health Care» που διεξάγεται στις 28 Νοεμβρίου και η θεματολογία του αφορά στα Ψηφιακά Συστήματα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Digital Health Care – Θεματολογία (28 Νοεμβρίου 2023):
Το Συνέδριο Digital Health Care διοργανώνεται από το 2000 ως αυτόνομη Συνεδριακή Ενότητα στα Συνέδρια Greek ICT Forum και e-Government Forum. Η θεματολογία του επικεντρώνεται στην Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Υγεία, στην συνολική αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Υγεία, στην διεύρυνση της χρήσης Συστημάτων Πληροφορικής στην Διοίκηση Νοσοκομειακών Μονάδων και στην υλοποίηση έργων πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών.

Στις θεματικές ενότητες θα συζητηθούν θέματα που αφορούν σε: Επιτυχημένες υλοποιήσεις συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, Τεχνολογίες αιχμής που αλλάζουν τον συμβατικό τρόπο Διοίκησης και Αξιοποίησης των Υπηρεσιών Υγείας. Κυβερνητική Στρατηγική στον τομέα των Ψηφιακών Συστημάτων Υγείας.
Κύρια επιδίωξη των διοργανωτών είναι η επαφή και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κυβερνητικών, υπηρεσιακών, πανεπιστημιακών και ειδικών της Υγείας, όπως επίσης στελεχών επιχειρήσεων, σε ένα διάλογο με στόχο την ανάλυση των μεθοδολογιών και των διαδικασιών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών.

DPO & ICT Security World – Θεματολογία (29 Νοεμβρίου 2023):
Το 9o Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας «DPO & ICT SECURITY WORLD», διοργανώνεται στις 29 Νοεμβρίου και επικεντρώνεται στις νέες τεχνολογικές προοπτικές που διανοίγονται από την διευρυμένη αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών από επιχειρήσεις και φορείς στο cloud, στο 5G, στα Δίκτυα Νέας Γενιάς, στις εφαρμογές μέσω κινητών και στις δημόσιες πλατφόρμες επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου σημαντικοί Τεχνοκράτες, Πανεπιστημιακοί, στελέχη του Ιδιωτικού, Τραπεζικού, Επιχειρηματικού και Δημοσίου τομέα, θα παρουσιάσουν και θα αναπτύξουν το τεχνολογικό και λειτουργικό πλαίσιο προστασίας κατά των ΚυβερνοΑπειλών και θα αναφερθούν διεξοδικά στις στρατηγικές και λειτουργικές κατευθύνσεις, αλλά και στα επί μέρους θέματα της Στρατηγικής ΚυβερνοΑσφάλειας, που εφαρμόζεται στους τομείς της αρμοδιότητά τους.

Παράλληλα θα αναδείξει τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν από τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, που διαφοροποιούν καταλυτικά τις παλιές διαδικασίες και εισάγουν νέες με κυρίαρχη την εξ αποστάσεως πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα πληροφορικής, στην ανάγκη αξιοποίησης ασφαλών υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Από την πλευρά του δημοσίου έχουν προσκληθεί Κυβερνητικοί και Θεσμικοί Φορείς για να αναπτύξουν θεματολογία που αφορά στην “Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ & ICT), Φορέων και Οργανισμών

Συμμετέχουν επίσης: Διευθυντικά Στελέχη Τμημάτων Πληροφορικής σημαντικών Επιχειρήσεων και του Τραπεζικού και Δημόσιου Τομέα.

Διαβάστε περισσότερα και δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο https://e-govforum2023.eexpo.gr/

Leave a Comment