ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Χρήση του Moodle για την ανάπτυξη της ικανότητας FOSS στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ: μια πλατφόρμα και ένα μάθημα σε Moodle που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Erasmus+ FOSS4SMEs

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο FOSS4SMEs (https://www.foss4smes.eu/) ανέπτυξε ένα δωρεάν ψηφιακό μάθημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Moodle, το οποίο απευθύνεται σε διευθυντές και προσωπικό των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η διευκόλυνση της αναγνώρισης και της μεταβίβασης των ικανοτήτων, και επομένως της κινητικότητας, με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) στο επαγγελματικό προφίλ του χρήστη FOSS-Business (FOSS-BU).

Το έργο ανέπτυξε επίσης μια έκθεση πολιτικών συστάσεων που απευθύνεται στους φορείς λήψης αποφάσεων και στους παρόχους ΕΕΚ για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης στο Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (FOSS) μεταξύ των ευρωπαϊκών ΜΜΕ (που παρουσιάστηκε στις 25.09.19 στις Βρυξέλλες).

Η έξυπνη χρήση του FOSS από ευρωπαϊκές ΜΜΕ μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς θα εξαπολύσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από την ψηφιακή εξέλιξη. Αυτό τονίζεται επίσης στο Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) . Περίπου το 90% όλων των ΜΜΕ στην Ευρώπη είναι μικροεπιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους (European Union. 2017. Annual Report on European SMEs 2016/2017. Focus on self-employment. doi: 10.2873/742338). Η ανταγωνιστικότητά τους μπορεί να εξασφαλιστεί, επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες των ΤΠΕ. Ως εκ τούτου, η ΕΚ έχει ξεκινήσει την Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη, η οποία προτείνει την καλύτερη εκμετάλλευση του δυναμικού των ΤΠΕ προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία, η οικονομική ανάπτυξη και η πρόοδος

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτό είναι η «Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Βιομηχανία», η οποία επισημαίνει την ανάγκη προώθησης των ψηφιακών δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού . Έτσι, το έργο είχε ως στόχο να εξοπλίσει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ με τις δεξιότητες FOSS για να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητά τους. Πριν από το έργο FOSS4SMEs, δεν υπήρχαν διαθέσιμες μελέτες σχετικά με τη χρήση του FOSS από ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Ως αποτέλεσμα, το έργο αυτό ήταν πολύ καινοτόμο και ευθυγραμμισμένο με τη φιλοδοξία της Ευρώπης να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην ψηφιακή εκπαίδευση απ’ αυτή που προσφέρεται σήμερα.

Μετά από το στάδιο της επιτόπιας έρευνας και της έρευνας πεδίου, το έργο εφάρμοσε τις αρχές του ECVET για να παράγει το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνεται τώρα στο Moodle “Εκπαιδευτικό πρόγραμμα FOSS στην καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα” (https://www.foss4smes.eu/moodle/).

  • Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (FOSS)
  • Κεφάλαιο 2 Γιατί να υιοθετήσεις Foss στην επιχείρηση σου
  • Κεφάλαιο 3 Τι είδη Foss είναι διαθέσιμα για την επιχείρησή σου
  • Κεφάλαιο 4 Πως θα υιοθετήσεις το Foss στην επιχείρησή σου
  • Κεφάλαιο 5 Πως θα κάνεις σωστή μετάβαση σε Foss στην επιχείρηση σου

Το μάθημα διατίθεται σε τέσσερις γλώσσες και έχει δοκιμαστεί και χρησιμοποιηθεί από 20 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (200 χρήστες τουλάχιστον), 2 παρόχους ΕΕΚ και 40 ενδιαφερόμενους φορείς στην Ελλάδα, τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά συμμετείχαν 2000 επισκέπτες και οι δραστηριότητες διάδοσης συνεχίζονται. Η πλατφόρμα και το μάθημα θα διατηρηθούν για τουλάχιστον 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου (09.2022). Ένα σημαντικό plugin που χρησιμοποιείται σε αυτό το μάθημα είναι το εργαλείο αναφορών βαθμολογίας σε συνδυασμό με το εργαλείο GISMO για την παρακολούθηση των χρηστών.

Κατερίνα Τσινάρη, katerina.tsinari@gmail.com

Leave a Comment