ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η ενότητα “Εισαγωγή στο PM²” είναι διαθέσιμη Ακαδημία Διαλειτουργικότητας της ΕΕ

Το Centre of Excellence στο PM² (CoEPM²) προσφέρει το online μάθημα «Εισαγωγή στο PM²» στην Ακαδημία Διαλειτουργικότητας της ΕΕ, μια πρωτοβουλία που φιλοξενείται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της Ακαδημίας της ΕΕ, η οποία στοχεύει να συμβάλει στην προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Η Ακαδημία Διαλειτουργικότητας υποστηρίζει την εφαρμογή του  Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ΕΤΕ) και προσφέρει διαδικτυακά, self-paced μαθήματα που είναι προσβάσιμα σε όλους, .

pm²-e-learning-eu-ακαδημία

Σχολιάζοντας την ένταξη του PM² στην πλατφόρμα, ο Marc Berghmans, Πρεσβευτής PM², δήλωσε: «Η δουλειά μας στο CoEPM² βασίζεται στην υπόθεση ότι οι μεθοδολογίες που προσφέρουμε πρέπει να είναι ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους. Το έργο που επιτελέστηκε στην Ακαδημία ΕΕ / Ακαδημία Διαλειτουργικότητας είναι ένα βασικό βήμα για να επιτρέπεται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων».

Προσθέτοντας σε αυτό, ο Alain Van Gaever, επικεφαλής του τομέα, DIGIT B4, δήλωσε: «Με το περιεχόμενό μας στην Ακαδημία Διαλειτουργικότητας, στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπ/collection/pm2-project-management-methodology/news/pm2-e-learning-now-available-eu-academyαϊκής Ένωσης, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τους παρόχους υπηρεσιών, τις δημόσιες διοικήσεις στα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα και εργαζόμαστε για τη δημιουργία και την προσθήκη πρόσθετου περιεχομένου σε τακτική βάση .

Η  ενότητα «Εισαγωγή στο PM²» , επίσης γνωστή ως PM C1 – PM² Essentials, Project Management Methodology παρέχει στους συμμετέχοντες μια συνολική κατανόηση των ρόλων και των ευθυνών στη διαχείριση του έργου και αποτελείται από βίντεο, κάρτες δράσης και σύντομα κουίζ . Η ενότητα περιλαμβάνει επίσης συμπληρωματικό υλικό με τη μορφή podcast, το καθένα στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Η παρουσίαση του μαθήματος κυκλοφόρησε πέρυσι και μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ .

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment