ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός PM²-Agile από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ακολουθώντας τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) για να φέρει τη μεθοδολογία και τα οφέλη του PM² πιο κοντά στους ευρύτερους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινότητα χρηστών, το Κέντρο Αριστείας της ΕΕ στο PM² (CoEPM²) κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, τον οδηγό PM²-Agile. Ο νέος οδηγός αντικαθιστά την, μέχρι στιγμής, εσωτερική έκδοση και ενσωματώνει εκτενή σχόλια, καθιστώντας την προσέγγισή του πολύ σημαντική όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και για την ευρύτερη κοινότητα.  

Δεδομένης της αυξανόμενης υιοθέτησης μεθόδων Agile σε διάφορους οργανισμούς παγκοσμίως, αυτός ο οδηγός στοχεύει να υποστηρίξει τις ομάδες να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικές κατά την παροχή λύσεων υψηλής ποιότητας, να διαχειριστούν τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες και τελικά να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας και της διαφάνειας του έργου. Αναπτύχθηκε ως επέκταση της καθιερωμένης  μεθοδολογίας διαχείρισης έργων PM² , και δημιουργήθηκε για: 

  • Agile χρήστες σε αναζήτηση ενός πλαισίου για υποστηρίξουν στην ενσωμάτωση των πρακτικών Agile στις υπάρχουσες εταιρικές δομές τους.  
  • Οργανισμούς που χρησιμοποιούν ήδη PM² που προσπαθούν να εφαρμόσουν τις αξίες και τις αρχές του Agile στον τρόπο εργασίας τους. 
  • Όποιους ενδιαφέρεται να υιοθετήσει πρακτικές Agile στη δουλειά του. 

Παρόλο που το PM²-Agile αντιμετωπίζει κατά κύριο λόγο τις ανάγκες έργων ανάπτυξης λογισμικού, οι περισσότερες από τις πρακτικές και τα εργαλεία και τις τεχνικές που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό ισχύουν για έργα εκτός IT και αυτό αντικατοπτρίζεται στα PM2-Agile Mindsets.  

Βασικά στοιχεία 

Ο οδηγός παρέχει στους χρήστες: 

  • Ένα κοινό λεξιλόγιο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ομάδων έργων και ενδιαφερομένων. 
  • Το μοντέλο PM²-Agile. 
  • Τον κύκλο ζωής PM²Agile. 
  • Τα βασικά των πρακτικών Agile.  
  • Την ενσωμάτωση των εννοιών Lean UX και Lean StartUp Model και τον αντίκτυπό τους στον κύκλο ζωής PM²-Agile. 
  • Ένα εύκολο στη χρήση μοντέλο απαιτήσεων για την υποστήριξη PM²-Agile. 

Το PM²-Agile επεκτείνει και βελτιώνει τη μεθοδολογία PM² με αρχές και πρακτικές Agile και παρέχει εναρμόνιση μεταξύ αυτών των πρακτικών και εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης προγραμμάτων, λειτουργιών, αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων και διαλειτουργικότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την  πύλη PM²κατεβάστε τον οδηγό από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και μην διστάσετε να  επικοινωνήσετε με το CoEPM² σε  περίπτωση που έχετε απορίες, σχόλια ή σχόλια. 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment