ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Επαγγέλματα»-Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 (17.30-19.00)

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκδηλώσεων για τη σύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας, που οργανώνονται από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Σμύρνης, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής, τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 (17.30-19.00), θα πραγματοποιηθεί η 1η διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Επαγγέλματα» (1ο Μέρος).

Η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους της σύγχρονης κοινωνίας δημιουργεί νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, προκλήσεις και ευκαιρίες μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και επιπλέον απαιτήσεις για τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος. Η ψηφιοποίηση, ως σύγχρονη τεχνολογική τάση διαμορφώνει καινούριες προοπτικές στην επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων, καθώς οι ανάγκες των χώρων εργασίας μεταβάλλονται και εξελίσσονται ταχύτατα δημιουργώντας νέους δείκτες στη ζήτηση εργασίας.

Ο βασικός στόχος των διαδικτυακών αυτών εκδηλώσεων, που συνεχίζονται για 2η σχολική χρονιά με την εθελοντική συμμετοχή επαγγελματιών από τους χώρους εργασίας και εκπροσώπων της Πανεπιστημιακής κοινότητας, είναι η προετοιμασία των νέων για τη μετάβαση στην αγορά εργασίας, μέσα από την ενίσχυση δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Εισηγήσεις:

Ψηφιακή Διακυβέρνηση’ Ευριπίδης Λουκής, Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου. Δ/ντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση’. Μέλος του Editorial Board του Government Information Quarterly.

Το χθες, το σήμερα και το αύριο της ενέργειας’ Νίκος Σακκάς, Καθηγητής Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο & Πανεπιστήμιο Χαλ (Aγγλία)

Η Διεπιστημονικότητα στην Έρευνα – Ενας Μηχανικός Ανάμεσα σε Βιολόγους: Η Επανάσταση της Ψηφιακής Μικροσκοπίας’ Σταμάτης Παγκάκης, Εμβιομηχανικός. Διευθυντής Μονάδας Βιοαπεικόνισης του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Από τις σπουδές Ιστορίας/Αρχαιολογίας στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Σταυροδρόμια και Επιλογές’ Αγιάτις Μπενάρδου, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (ΙΠΣΥ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ) και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κάθε συμμετέχων/ουσα θα διαθέτει ατομικό και μοναδικό σύνδεσμο σύνδεσης, τον οποίο θα λάβει με ηλεκτρονική αλληλογραφία αμέσως μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων (ονοματεπώνυμο, email, ιδιότητα) στον σύνδεσμο: https://bit.ly/30w22Rf

Χωρίς την προεγγραφή σας δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση.

Leave a Comment