ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέο ευρωπαϊκό διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τις ψηφιακές δεξιότητες

Ένα νέο δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εργαλείο αυτό μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να καταλάβουν κατά πόσο διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες και σε ποιους τομείς και με ποιο τρόπο μπορούν να βελτιωθούν.

Το εργαλείο αυτοξιολόγης είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας της ΕΕ και στο Europass στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στην ισλανδική, νορβηγική, Βόρειας Μακεδονίας, σερβική και τουρκική γλώσσα και είναι προσβάσιμο από κινητές ή σταθερές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και υπολογιστές. Οι ερωτήσεις του τεστ βασίζονται στο πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιότητων της ΕΕ (Digital Competence Framework, DigComp) και καλύπτει 5 άξονες:

  • Πληροφορίες και δεδομένα (Information and data literacy)
  • Επικοινωνία και συνεργασία (Communication and collaboration)
  • Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (Digital content creation)
  • Ασφάλεια (Safety)
  • Επίλυση προβλημάτων (Problem solving)

Στο τέλος της εξέτασης, οι πολίτες που κάνουν το τεστ λαμβάνουν μια αξιολόγηση του επιπέδου επάρκειάς τους, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει να αποφασίσουν για το πώς θα βελτιωθούν, καθώς επίσης να βρουν την καταλληλότερη κατάρτιση.

Το εργαλείο είχε δοκιμαστεί πιλοτικά σε 3 ευρωπαϊκές χώρες και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν σε σχετική έκθεση στα τέλη του 2020.

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», παρέχει πληροφορίες και πόρους σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και ευκαιρίες κατάρτισης και χρηματοδότησης. Η δρομολόγηση του νέου εργαλείου αυτοαξιολόγησης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων έρχεται σε συνέχεια του Συμφώνου για τις δεξιότητες, το οποίο καλεί τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση των ανθρώπων στην Ευρώπη.

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τις ψηφιακές δεξιότητες θα στηρίξει επίσης τη δεύτερη προτεραιότητα που προσδιορίζεται στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση για την περίοδο 2021-2027, και συγκεκριμένα την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρότασης σχετικά με την Ψηφιακή Πυξίδα για την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο τουλάχιστον το 80% όλων των ενηλίκων να διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030 και να απασχολούνται στην ΕΕ 20 εκατομμύρια ειδικοί στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σύγκλιση μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Πηγή άρθρου: https://www.ekt.gr/el/news/26880

Leave a Comment