ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τι είναι ένα Open Source Program Office και γιατί είναι σημαντικό σε έναν οργανισμό

Η άνοδος των Γραφείων Λογισμικού Ανοιxτού Κώδικα (OSPO) αντικατοπτρίζει χονδρικά τον πολλαπλασιασμό του λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία και εκτέλεση των πιο σημαντικών τεχνολογικών εφαρμογών εντός των οργανισμών στον κόσμο σήμερα. Ένα καλά σχεδιασμένο OSPO είναι το κέντρο για τις λειτουργίες και τη δομή του ανοιχτού κώδικα ενός οργανισμού. Ο ρόλος του μπορεί να περιλαμβάνει τη ρύθμιση χρήσης του κώδικα, τη διανομής την επιλογή και το έλεγχο του, καθώς και την εκπαίδευση προγραμματιστών την, διασφάλιση της νομικής συμμόρφωσης και την προώθηση και οικοδόμηση δέσμευσης της κοινότητας που ωφελεί στρατηγικά τον οργανισμό.

Η εξέλιξη του OSPO: από τους τεχνολογικούς γίγαντες σε μια παγκοσμίως υιοθετημένη βέλτιστη πρακτική ανοιχτού κώδικα

Η ιδέα του OSPO  είχε ξεκινήσει πριν 2 δεκαετίες περίπου αλλά πραγματικά άρχισε να επιταχύνεται την τελευταία περίπου δεκαετία, εξαπλώνοντας πέρα ​​από τα όρια των εταιρειών τεχνολογίας. Σήμερα εταιρείες όπως η Amazon, η Google, η VMware, η Cisco, η Goldman Sachs, η Porsche, η Aiven ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να συνεισφέρουν σε έργα ανοιχτού κώδικα που είναι στρατηγικά για την επιχείρηση και την ασφάλειά τους. Αρχικά επικεντρωμένο στη συμμόρφωση με τις άδειες στις πρώτες μέρες, το OSPO παίζει συχνά έναν ευρύτερο ρόλο εντός των οργανισμών.

Τα OSPO χρησιμεύουν για την εκπαίδευση των προγραμματιστών και άλλων εργαζομένων σχετικά με τον Ανοιχτό Κώδικα, προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τη συμμετοχή σε κοινότητες για να κάνουν τους προγραμματιστές πιο αποτελεσματικούς. Με την πάροδο του χρόνου, τα OSPO έχουν εξελιχθεί από τη συμμετοχή σε υπάρχοντα έργα στη δημιουργία και την έναρξη έργων στην ευρύτερη κοινότητα. Η διοίκηση ανώτερου επιπέδου είναι πιο πιθανό να αναγνωρίσει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες Ανοιχτού Κώδικα στην επιτάχυνση της καινοτομίας και στην κοινή χρήση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού σε πολλούς δικαιούχους.

Ο σχηματισμός των OSPO μπορεί να είναι ανάλογος με εκείνον όταν οι οργανισμοί άρχισαν για πρώτη φορά να καθιερώνουν θέσεις Chief Information Security Officer ( CISO ) ως αντίδραση σε συμβάντα ασφαλείας. Οι οργανισμοί που ίδρυσαν αυτά τα κέντρα ικανοτήτων ασφάλειας προστάτευσαν και οπλίστηκαν για ένα καλύτερο μέλλον. Όσοι δεν το έκαναν, υπέστησαν τις συνέπειες κακών πρακτικών ασφάλειας με αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο.

Πότε πρέπει να ξεκινήσετε ένα OSPO

Οι πιθανότητες είναι ότι ένας μεγάλος οργανισμός μπορεί να έχει ήδη ένα OSPO αν και με διαφορετικό όνομα . Ανάλογα με τον κλάδο, το μέγεθος, τις αξίες ή ακόμα και την περιοχή στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οργανισμός, μπορεί να είναι γνωστός ως Κέντρο Ικανοτήτων FOSS  όπως στη Mercedes-Benz ή Γραφείο Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα  στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η έναρξη ενός γραφείου Ανοιχτού Κώδικα σημαίνει μετάβαση από ad-hoc ανοιχτού κώδικα στην υιοθέτηση μιας  στρατηγικής στάσης γύρω από τον ανοιχτό κώδικα . Εάν ο οργανισμός σας δεν είναι ακόμα εκεί, συνιστούμε να διαβάσετε το « Πώς να πείσετε τον διευθυντή σας να ξεκινήσει ένα OSPO » ή να ρίξετε μια ματιά στις διάφορες αρμοδιότητες  για να εξηγήσετε καλύτερα στους διευθυντές την αποστολή του OSPO.

Σύμφωνα με τη μελέτη Evolution of OSPO  που διεξήχθη από το Linux Foundation, οποιαδήποτε λειτουργία που αυτοαποκαλείται OSPO πιθανότατα υποδηλώνει ότι ο οργανισμός έχει φτάσει σε ένα στάδιο ωριμότητας και κρίσιμη μάζα όπου τα OSPO του μοιράζονται βασικά χαρακτηριστικά:

  • Οι εργαζόμενοι ή οι ομάδες είναι επιφορτισμένες με την προώθηση και την καλλιέργεια της χρήσης OSS.
  • Ο οργανισμός έχει μια επίσημη πολιτική σχετικά με τη χρήση και την παραγωγή OSS.
  • Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και αναγνωρίζουν ότι το OSS και ο ανοιχτός κώδικας γενικότερα είναι σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα.
  • Σημαντικός αριθμός υπαλλήλων ή ομάδων συνεισφέρει κώδικα σε έργα ανοιχτού κώδικα.
  • Υπάρχουν διεργασίες, διαδικασίες και εργαλεία για τον εξορθολογισμό και τη διευκόλυνση της κατανάλωσης και της συμμετοχής ανοιχτού κώδικα.

Οι αρμοδιότητες του OSPO ποικίλλουν ανάλογα με πολλούς παράγοντες, όπως το μέγεθος του οργανισμού, τη βιομηχανία ή την κουλτούρα, αλλά συνολικά, το OSPO mind map   μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε όλα τα διαφορετικά θέματα που μπορεί δυνητικά να φροντίσει ένα OSPO σε έναν οργανισμό.

Καθώς ο κόσμος μετατοπίζεται από το ιδιόκτητο λογισμικό στο ανοιχτό κώδικα παντού, ο ρόλος του OSPO θα γίνει πιο σημαντικός. Η προσδοκία ενός επιτυχημένου OSPO είναι να μεταβεί από την εκπαίδευση προγραμματιστών ή τη συνεισφορά κώδικα, στην προσθήκη ουσιαστικής στρατηγικής αξίας και στην προώθηση υψηλότερου επιπέδου στρατηγικής ανοιχτού κώδικα, καινοτομίας και αποτελεσματικότητας των προγραμματιστών.

Πηγή άρθρου: https://blog.opensource.org/

One thought on “Τι είναι ένα Open Source Program Office και γιατί είναι σημαντικό σε έναν οργανισμό

Leave a Comment