ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκε η ετήσια έρευνα 2023 State of Open Source Report

Η OpenLogic , και to  Open Source Initiative (OSI) δημοσίευσαν πριν λίγες ημέρες ετήσια έρευνα 2023 State of Open Source Report.

Στην ετήσια έρευνα για συμμετείχαν 872 στελέχη από περισσότερες από 20 μεγάλες βιομηχανίες. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι η υιοθέτηση ανοιχτού κώδικα συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς το 80% των οργανισμών ανέφερε αύξηση της χρήσης OSS τον περασμένο χρόνο. Οι κλάδοι όπου η υιοθέτηση ανοιχτού κώδικα αυξήθηκε σημαντικά περιλαμβάνουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια.

Όταν ρωτήθηκαν ποιες κατηγορίες ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιούνται ή αξιολογούνται στους οργανισμούς τους, περισσότερο από το 32% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι χρησιμοποιούν εργαλεία κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, τεχνολογία container και βάσεις δεδομένων. Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα, μια νέα κατηγορία φέτος, έχουν υιοθετηθεί από περισσότερο από το 21% των ερωτηθέντων. Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η χρήση εργαλείων ασφαλείας ανοιχτού κώδικα έχει μειωθεί από 22% πέρυσι σε 15,94%.

Μια ερώτηση της έρευνας είχε στόχο να εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους οι οργανισμοί επιλέγουν λογισμικό ανοιχτού κώδικα και οι ερωτηθέντες μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις. Η ποικιλία των λόγων ν υποδηλώνει ότι οι οργανισμοί έχουν πολλούς διαφορετικούς και σημαντικούς παράγοντες που τους οδηγούν στη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, το οποίο μπορεί να μην είναι εύκολο να προβλεφθεί με βάση το μέγεθος του κλάδου ή του οργανισμού.

Οι τέσσερις κορυφαίες προκλήσεις που αναφέρθηκαν οργανισμοί όσον αφορά την υποστήριξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα περιλαμβάνουν τη διατήρηση πολιτικών ασφάλειας ή συμμόρφωσης (41,97%), έλλειψη δεξιοτήτων, εμπειρίας ή επάρκειας (37,50%), παρακολούθηση ενημερώσεων και ενημερώσεων κώδικα (36,70%) και έλλειψη χαμηλών επίπεδο τεχνικής υποστήριξης (36,47%).

Διαβάστε όλη την έρευνα εδώ για μια πιο λεπτομερή ματιά στις κορυφαίες τεχνολογίες υποδομής ανοιχτού κώδικα, πλαίσια και τεχνολογίες δεδομένων.

Ο Javier Perez της Perforce και ο εκτελεστικός διευθυντής του OSI Stefano Maffulli θα συζητήσουν τα ευρήματα στις 16 Φεβρουαρίου σε ένα ζωντανό διαδικτυακό σεμινάριο. Θα τονίσουν τα πιο δημοφιλή OSS που χρησιμοποιούνται σήμερα, τις βασικές προκλήσεις, τον τρόπο με τον οποίο διαφέρει ανά κλάδο, περιοχή και μέγεθος εταιρείας και τις τελευταίες τάσεις για φέτος. Η εγγραφή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.

Leave a Comment