ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ολλανδία ανακοίνωσε την δημιουργία Εθνικού Γραφείου Ανοιχτού Κώδικα (ΟSPO)

Στις 3 Φεβρουαρίου, η υπουργός Ψηφιοποίησης της Ολλανδίας, Alexandra van Huffelen, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός εθνικού γραφείου ανοικτού κώδικα (OSPO) για την υποστήριξη του στόχου μιας ισχυρής και διαφανούς ψηφιακής διακυβέρνησης.

Η ανακοίνωση της υπουργού έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας στη Σύνοδο Κορυφής για την Πολιτική Ανοικτού Κώδικα της ΕΕ το 2023. Ξεκίνησε με μια υπενθύμιση στο κοινό ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρές δημοκρατικές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής, της διαφάνειας και της αυτοδιάθεσης. 

Ο υπουργός εξήγησε επίσης πώς θα πρέπει να επιτευχθεί η εθνική ατζέντα της Ολλανδίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την κυβέρνησή τους μέσω της διαφάνειας και του ανοικτού χαρακτήρα. Αυτό επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν την κυβέρνησή τους και να προωθούν την επαναχρησιμοποίηση και μπορεί να επιτευχθεί μέσω ανοικτών πολιτικών, ανοικτών δεδομένων και ανοιχτού κώδικα. Αυτό συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τον ολλανδικό νόμο περί ελευθερίας της πληροφόρησης, ο οποίος οδήγησε την κυβέρνηση να μοιραστεί δημόσια τον κυβερνητικό πηγαίο κώδικα με τους πολίτες

Στην ομιλία της, η υπουργός van Huffelen περιέγραψε επίσης το έργο του επερχόμενου OSPO. Εξετάζοντας τον ανοιχτό κώδικα όχι μόνο από τεχνική άποψη, αλλά και από πολιτιστική και οργανωτική άποψη, το ολλανδικό OSPO αναμένει να είναι σε θέση να «ενισχύσει την εργασία ανοιχτού κώδικα». Θα καταρτίσει εσωτερικά πλαίσια και θα εργαστεί για την άρση των εμποδίων που μπορεί να αντιμετωπίσει η εφαρμογή της ανοικτής πηγής στις δημόσιες υπηρεσίες. Η ελπίδα είναι ότι το OSPO θα είναι επίσης σε θέση να αλλάξει την νοοτροπία του κλειστού χαρακτήρα που υπάρχει σήμερα στις δημόσιες διοικήσεις, παρά τις καλύτερες προσπάθειες των δημοσίων υπαλλήλων. 

Κατά τη συζήτηση , η Υπουργός αναφέρθηκε στα διάφορα εθνικά OSPO της ΕΕ που υπάρχουν ήδη, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή OSPO.

Η δήλωση αυτή απηχεί τη δήλωση του Τσέχου Υπουργού Ψηφιοποίησης Ivan Bartoš, ο οποίος νωρίτερα εκείνη την ημέρα μίλησε εκτενώς για τη δημιουργία του τσεχικού εθνικού OSPO. Ενώ οι εργασίες για τη διάρθρωση της διακυβέρνησης ανοικτού κώδικα μεταξύ των κρατών μελών φαίνεται να συγκεντρώνουν δυναμική, η υπουργός κ. van Hueffelen εξέφρασε επίσης τη βούλησή της να συνεργαστεί στενά στην ευρωπαϊκή σκηνή. Προβλέπει συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο OSPO ή μέσω από κοινού αναπτυγμένων διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών. Ολοκλήρωσε την ομιλία της με την ευχή για μια «Ευρώπη ανοιχτού κώδικα». 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment